Ceny

Naszym celem jest:jak najszersze udostępnienie systemu what3wordswspieranie ludzi na całym świecie, którzy czynią dobrousunięcie barier, aby system what3words zyskał powszechne zastosowanie
Używanie systemu what3words na naszej stronie i w aplikacji dla użytkowników indywidualnych zawsze będzie bezpłatne i zawsze będą tworzone możliwości korzystania z pakietów oprogramowania biznesowego za darmo.

W szczególności podejmujemy działania, by wspierać uczciwe i sprawiedliwe korzystanie z naszej podstawowej technologii adresowej, w tym stosujemy strukturę opłat zapewniającą kwalifikującymi się organizacjom szeroką gamę bezpłatnych i zniżkowych planów użytkowania. Naszym celem jest, aby system what3words stał się światowym standardem przekazywania lokalizacji, a przyjęty przez nas model biznesowy umożliwia jego osiągnięcie.

W związku z tym wprowadziliśmy szereg postanowień, zapewniających organizacjom, które integrują what3words, długoterminową rentowność tej technologii.

Jednocześnie, zobowiązujemy się, że:

w przypadku, gdy my, what3words ltd, nie będziemy kiedykolwiek w stanie utrzymać technologii what3words lub dokonać uzgodnień dotyczących jej utrzymania przez osoby trzecie (gotowe podjąć to samo zobowiązanie), przekażemy nasz kod źródłowy do domeny publicznej. Zrobimy to w taki sposób i za pomocą odpowiednich licencji i dokumentacji, aby zapewnić, że wszyscy użytkownicy systemu what3words, zarówno osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, organizacje charytatywne, organizacje humanitarne, instytucje państwowe lub ktokolwiek inny będą mogły nadal polegać na systemie what3words.