Priser

Våra mål är att:göra what3words så lättillgängligt som möjligtstödja människor som gör bra saker runt om i världenavlägsna hindren så att what3words kan användas i vidare utsträckning
what3words kommer alltid att vara gratis för privatpersoner att använda på vår webbplats och i våra appar, och det kommer alltid att finnas sätt att använda våra paket med affärsprogram gratis.

Framför allt vidtar vi åtgärder för att stödja en rättvis och skälig användning av vår kärnadresseringsteknik, bland annat användning av en avgiftsstruktur som ger kvalificerade organisationer en rad kostnadsfria och rabatterade användningsplaner. Vårt mål är att what3words ska bli en global standard för att kommunicera platser, och vi har antagit en affärsmodell som hjälper oss att uppnå detta.

Som sådan har vi en rad bestämmelser för att säkerställa att organisationer som integrerar what3words kan vara säkra på en teknik som är långsiktigt hållbar.

Dessutom har vi åtagit oss följande:

Om vi, what3words ltd, mot förmodan inte klarar av att upprätthålla what3words teknik eller vidta åtgärder för att den ska upprätthållas av en tredje part (mot att denne tredje part är villig att göra samma åtagande) så kommer vi att släppa vår källkod fri och göra den tillgänglig för allmänheten. Det sätt som vi kommer att göra detta på, med lämpliga licenser och dokumentation, säkerställer att alla eventuella användare av what3words, oavsett om de är privatpersoner, företag, välgörenhetsorganisationer, biståndsorgan, regeringar eller något annat, kan fortsätta att lita på what3words-systemet.