Газар зүйн Мэдээллийн Систем

ГМС нь маш олон төрлийн газар зүйн мэдээллийг дүрсээр илэрхийлэх, анализ хийх, тайлбарлах боломжийг олгодог. Харамсалтай нь, хүний хэрэгцээнд нийцээгүй, хэт нарийн систем нь ГМС-ийн платформыг ойлгоход хэцүү болгож, хүнээс шалтгаалсан алдаанд хүргэх магадлал өндөртэй болгож байна. what3words нь хаяг, байршлыг бүх хүнд энгийн, ойлгомжтой болгож, хэн ч ашиглах боломжийг олгоод зогсохгүй ГМС-ыг маш олон хэлбэрээр ашиглах боломжийг нээж байна.

ГМС-д what3words-г хэрхэн ашиглах талаар дэлгэрэнгүй үзнэ үү

Түншүүд

Хэрэгсэл

The what3words locator allows ArcGIS platform users to display the 3 word address for any location or search for a 3 word address, either individually or via batch conversion to and from coordinates. It makes full use of the Esri Geoinformation Model and is accessible online or offline, anywhere in the world.

Esri ArcGIS боломжтой Web

ГМС

The what3words plugin for QGIS (the free and open source geographic information system) allows users to display the 3 word address for any location or search for a 3 word address, either individually or via batch conversion to and from coordinates.

QGIS боломжтой Web

ГМС

FME is the world’s leading spatial data transformation technology. It’s the “go-to” software for anyone working with multiple data formats. By using what3words, users will be able to encode and decode what3words addresses to and from latitude,longitude coordinates, without writing any code.

Safe Software (FME) боломжтой Web

ГМС

Сүүлийн үеийн мэдээ

what3words-н шинэчлэлтийг авахын тулд бүртгүүлнэ үү

By asking us to get in touch you are agreeing to receive communications from us as described in our privacy policy