ННА (Нисгэгчгүй нисэх аппарат)

Нисэгчгүй нисэх аппарат (ННА) ашигладаг иргэд болон хээрийн ажилчдын хувьд what3words нь GPS солбицлуудтай харьцуулахад газардах цэг, хүргэлтийн цэг буюу замын цэгийг тодорхойлохдоо барагтай л бол алдаа гаргадаггүй, илүү энгийн өгөгдөлтэй систем юм.

what3words-ийг бизнестээ хэрхэн ашиглахыг олж мэднэ үү

Түншүүд

Уучлаарай, ямар ч үр дүн олдоогүй

Сүүлийн үеийн мэдээ

what3words-н шинэчлэлтийг авахын тулд бүртгүүлнэ үү