ННА (Нисгэгчгүй нисэх аппарат)

Нисэгчгүй нисэх аппарат (ННА) ашигладаг иргэд болон хээрийн ажилчдын хувьд what3words нь GPS солбицлуудтай харьцуулахад газардах цэг, хүргэлтийн цэг буюу замын цэгийг тодорхойлохдоо барагтай л бол алдаа гаргадаггүй, илүү энгийн өгөгдөлтэй систем юм.

what3words-ийг бизнестээ хэрхэн ашиглахыг олж мэднэ үү

Түншүүд

Хэрэгсэл

DroneRadar is an app that displays airspace traffic information in Poland. It has fully embraced 3 words addresses: they appear alongside flight information, and users can use them instead of GPS coordinates when they type in their own paths. This helps make the airspace safer and opens up the use of drones to non-professional operators.

DroneRadar боломжтой iOS & Android

ННА

Сүүлийн үеийн мэдээ

what3words-н шинэчлэлтийг авахын тулд бүртгүүлнэ үү

By asking us to get in touch you are agreeing to receive communications from us as described in our privacy policy