Онцгой байдлын алба

Тээврийн хэрэгсэл эвдрэхээс эхлээд том байгалийн гамшиг хүртэл онцгой байдал хаана ч тохиолдож болно. 3 үгт хаяг энэ дэлхийн хаана ч байсан байршлаа нарийвчлалтай бөгөөд үр дүнтэй мэдээлэх боломж өгч, хариу арга хэмжээ авах багуудын үйл ажиллагаагаа зохицуулахад тусалдаг.

what3words-ийг бизнестээ хэрхэн ашиглахыг олж мэднэ үү

Түншүүд

Хэрэгсэл

Building on UNDP’s use of what3words in the field in many regions across Africa, the regional security team in Turkey are using it to communicate across their teams. Drivers and security team members have downloaded the free what3words application, which enables them to simply describe the exact location of assets, people and even any incidents that arise.

UN-ASIGN боломжтой iOS & Android

Онцгой байдлын алба / Хүмүүнлэг

Resgrid are rolling out what3words into their Dispatch system, allowing dispatchers to create a call with a 3 word address and dispatch personnel to that location.

Resgrid боломжтой Web

Онцгой байдлын алба

Сүүлийн үеийн мэдээ

what3words-ийг бизнестээ хэрхэн ашиглахыг олж мэднэ үү