Түргэн тусламжийн үйлчилгээ

Түргэн тусламж шаардсан нөхцөл байдал хаана ч, хэдийд ч тохиолдож болох бөгөөд замын голд машин эвдрэхээс авахуулаад үндэсний хэмжээний гамшиг хүртэл нүүрлэж болно. 3 үгт хаяг нь гамшиг тохиолдсон газрын нарийвчилсан хаягийг дэлхийн хаана ч байсан холбогдох хүмүүст үр дүнтэйгээр, түргэн шуурхай хүргэж, тусламжийн багийг замаа олоход тусална.

Түргэн тусламжийн үйлчилгээнд what3words-г хэрхэн ашиглах талаар дэлгэрэнгүй үзнэ үү

Түншүүд

Хэрэгсэл

Building on UNDP’s use of what3words in the field in many regions across Africa, the regional security team in Turkey are using it to communicate across their teams. Drivers and security team members have downloaded the free what3words application, which enables them to simply describe the exact location of assets, people and even any incidents that arise.

UN-ASIGN боломжтой iOS & Android

Онцгой байдлын алба / Хүмүүнлэг

Resgrid are rolling out what3words into their Dispatch system, allowing dispatchers to create a call with a 3 word address and dispatch personnel to that location.

Resgrid боломжтой Web

Онцгой байдлын алба

Сүүлийн үеийн мэдээ

what3words-н шинэчлэлтийг авахын тулд бүртгүүлнэ үү

By asking us to get in touch you are agreeing to receive communications from us as described in our privacy policy