Хүмүүнлэг

what3words нь бараа, үйлчилгээ, зайлшгүй шаардлагатай хүмүүнлэгийн тусламжийг хамгийн их хэрэгцээтэй байгаа хүмүүст нь хүргэх боломжийг бүрдүүлдэг. Энэ нь хангамжийн сүлжээний үр ашгийг дээшлүүлж, хүн амын нягтшил ихтэй эсвэл алслагдсан бүс нутагт оршин суудаг, хаяг нь шаардлага хангадаггүй хүмүүст хүрч байна.

what3words-ийг бизнестээ хэрхэн ашиглахыг олж мэднэ үү

Түншүүд

Хэрэгсэл

The collaboration between what3words and Bluenumber will help to measure the progress of SDGs at an individual level. By providing a more accurate picture of where people are in the world – via the precision of a 3 word address – governments, businesses, NGOs and local communities can develop more effective policies and solutions to deliver the SDGs.

Bluenumber боломжтой iOS, Android & Web

Хүмүүнлэг

Building on UNDP’s use of what3words in the field in many regions across Africa, the regional security team in Turkey are using it to communicate across their teams. Drivers and security team members have downloaded the free what3words application, which enables them to simply describe the exact location of assets, people and even any incidents that arise.

UN-ASIGN боломжтой iOS & Android

Онцгой байдлын алба / Хүмүүнлэг

Using Aurecon’s technology combined with satellite or building footprint data, every home, shelter and asset can be remotely assigned the most useful 3 word address for asset management, urban planning and upgrading of informal settlements.

Боломжтой эсэхийг мэдэхийн тулд бидэнд хандана уу.

Хаягжуулалт / Хөрөнгийн удирдлага / Хүмүүнлэг

Сүүлийн үеийн мэдээ

what3words-н шинэчлэлтийг авахын тулд бүртгүүлнэ үү

By asking us to get in touch you are agreeing to receive communications from us as described in our privacy policy