Хөрөнгийн менежмент

what3words-ын тусламжтайгаар усны цэгээс авахуулаад, гудамжны гэрэл, эмнэлгийн лабораторийн үүд хүртэл дэлхий ертөнцийн аль ч өнцөг булан бүрийг энгийн 3 үгээр тайлбарлах боломжтой боллоо. 3 үгт хаягжилтын системтэй байснаар байршлын мэдээллийг хүмүүс хоорондоо үр дүнтэйгээр, оновчтой хуваалцаж, ашиглах боломж бүрдэж байгаа юм.

Хөрөнгийн менежментэд what3words-г хэрхэн ашиглах талаар дэлгэрэнгүй үзнэ үү

Түншүүд

Хэрэгсэл

Aligned Assets develop address management and gazetteer software for local authorities, the emergency services and the commercial sector, including utilities and telecommunications. You can now view and search for the 3 word address for any of the companies held in the Gazetteers.

Aligned Assets боломжтой Web

ГМС / Онцгой байдлын алба / Хаягжуулалт / Хөрөнгийн удирдлага

Ambiental’s flood risk and management GIS platform allows governments, responders and development agencies to assess flood risks and respond to incidents in real time. They have added what3words to their platform to enable the communication of location before and during floods, and in flood recovery work.

Ambiental боломжтой Web

ГМС / Хөрөнгийн удирдлага

H2ONow has created smart water pumps and an accompanying platform to enable local communities and agencies to improve their pump maintenance, and to give real-time information to local people about the most useful water source each day. Each smart pump installed is tagged with a 3 word address, which is used to communicate between stakeholders.

Боломжтой эсэхийг мэдэхийн тулд бидэнд хандана уу.

Хөрөнгийн удирдлага

Сүүлийн үеийн мэдээ

what3words-н шинэчлэлтийг авахын тулд бүртгүүлнэ үү

By asking us to get in touch you are agreeing to receive communications from us as described in our privacy policy