Давуу талууд
A colourful informal settlement at 3 word address soil.claps.domestic

Ямар ч байршлыг хялбархан тогтооно

Хаягжилтгүй албан бус суурьшлын бүсэд амьдардаг хүмүүс хэрэгцээтэй үйлчилгээг хүртэх боломжгүй байдаг. Мөн гамшгийн улмаас зам харгуй, тэмдэгт газрууд устаж үгүй болсон үед аливаа газрыг олж тогтооход бэрхшээлтэй болдог. what3words нь дэлхийн гадаргын 3м x 3м хэмжээтэй квадрат тус бүрийг 3 үгтэй хаягтай болгосон тул онцгой байдал болон гамшигт өртөгсдийн байршлыг тодорхойлж, түргэн тусламжийг цаг алдалгүй үзүүлэх боломжийг олгоно.

Government NGO working with local family and using what3word app to locate address

Баг хоорондын хамтын ажиллагаа

Урт, сунжирсан GPS координатуудыг олон төрлийн харилцааны сувгаар хуваалцахад андуурч алдаа гаргах тохиолдол элбэг. Харин 3 үгтэй хаяг нь дэлхийн 36 хэл дээр ашиглах боломжтой ба утсаар, биеэр, түүнчлэн радио холбоогоор бусдад мэдэгдэхэд маш хялбар.

flooded houses after disaster at 3 word address prickly.lids.parables

Хүмүүнлэгийн тусламжийг хэрэгцээтэй газарт нь хүргэнэ

3 үгтэй хаягийг гамшиг тохиолдсоны дараах яаралтай тусламжаас эхлээд урт хугацааны нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа зэрэг төрөл бүрийн хүмүүнлэгийн төсөл хөтөлбөрүүдэд ашиглах боломжтой.

what3words-ыг хэрхэн ашиглах вэ?
open chat