3 үгтэй хаягийг хэрхэн ашиглах вэ?
Хаягаа одоо хайж олох
Хаягаа ашиглаж эхлэх