what3words болон Aramex-ийн тусламжтайгаар дэлхийгээр аялах

Дэлхийг тэр чигт нь хаягжуулна гэдэг өөрөө хангалттай биш. Нийт улс орны 75%-д нь хаяггүй эсвэл хангалттай хаягжилтгүйн бэрхшээл тулгарч байна. Үлдсэн 25% нь найдвартай хаягжилттай хэдий ч ачаа бараа замаасаа хазайх, хаягдах, орон нутгийн бизнес эрхлэгчдийг олж чадахгүй байх явдал гарсаар байна.

Тиймээс хаягжилтийг сайжруулахын тулд ямар нэгэн зүйл хийх шаардлагатай байна.

3 үгт шийдэл

what3words бол энгийн бөгөөд өндөр нарийвчлалтай хаягжилтын систем. Энэхүү системд 3м х 3м хэмжээтэй дэлхийг хэрсэн квадратуудыг ашиглаж, квадрат бүрд дахин давтагдашгүй 3 үгт хаягийг урьдчилан хуваарилдаг.

Тус хаягжилтын систем нь шуудангийн хаягаас илүү нарийвчлалтай, GPS солбицлоос илүү санах хүчин чадалтай. Өөрөөр хэлбэл хэн бүхэн дэлхий дээрх тодорхой байрлалыг нарийвчлан тогтоож, өөр ямар ч аргаас илүү хурдан, хялбар аргаар харилцах боломжтой гэсэн үг. Тус системийн тусламжтайгаар бизнесийн үйл ажиллагааг оновчилж, нийгэм-эдийн засгийн хөгжлийг дэмжиж, хүмүүсийг болзошгүй аюул ослоос аварч байна.

“Last Mile”-ийг ашиглах нь

Дэлхийн ложистикийн фирмүүдэд тулгамдаж буй томоохон асуудлуудын нэг нь хүргэлтийн цэгүүдийг тодорхойлж, баталгаажуулах стандартчилсан арга замыг олох явдал юм. Үндэсний хаягжилтын системүүд улс орон бүрд өөр өөр байхын зэрэгцээ гол төлөв өндөр хөгжөөгүй байна. GPS солбицолд суурилсан навигацийн систем тогтвортой, нарийвчлалтай, тоног төхөөрөмжид тохируулах боломжтой ч ойлгоход хүндрэлтэй, алдаа гарах магадлал өндөртэй байдаг.

Ийм учраас what3words хамгийн шилдэг нь байхын зэрэгцээ дэлхийн ложистикийн томоохон компани болох Aramex өдгөө цахим худалдааны үйл ажиллагаандаа дээрх системийг ашиглаж байна. 3 үгт хаягийн систем ачаа барааг Африкийн эрэгт, Азийн гүнд хүргэх эсэхээс үл хамааран хэзээд тогтвортой байдаг. Дахин давтагдашгүй хаяг бүрд эрэл хайгуулын программ, хүргэлтийн жолооч ажилладаг.

Aramex компани нийт хүргэлтийн зардлын 28 хүртэлх хувийг эзэлж буй нэн чухал “Last Mile” хүргэлтийг дээд зэргээр оновчлохын тулд 3 үгт хаягийг ашиглан ажиллаж байна. Аливаа хаяг, байршлыг яг таг мэдэхгүй тохиолдолд жолоочид хүргэлтийн цэгийг хайж дэмий давхих, эсвэл хүргэлтийг орхиж явахаас өөр аргагүйд хүрдэг.

Харин 3 үгт хаягийг ашигласнаар хүргэлтийн жолооч дэлхийн аль ч өнцөг булан бүрд хүргэлтийн байршлыг 3м х 3м хэмжээнд найдвартай тодорхойлох боломжтой. Үүний үр дүнд бараа бүтээгдэхүүн очих ёстой газраа заасан хугацаанд найдвартай хүргэгдэнэ.

Aramex-ийн Гүйцэтгэх Захирал Хуссейн Хашем “Бид what3words-той хамтран ажиллаж буйдаа баяртай байна. Ойрхи Дорнод, Африк, Ази тивийн хүрээн дэх цахим худалдааны үйл ажиллагаандаа 3 үгт хаягийг нэгтгэснээр бид дэлхий даяар илүү олон хэрэглэгчид, очиход нэн төвөгтэй байршилд оршиж буй хүмүүст ч хүрч ажиллах боломжтой болсон” хэмээн мэдэгдсэн.

what3words ба та

Оновчтой хаягжилтын дэд бүтэцгүйгээр хүргэлт, ложистикийн үйл ажиллагаа ээдрээтэй, зардал өндөртэй болдог. Оршин суух хаяг, уулзах цэг, тодорхой байршил хайж давхихад зарцуулсан нэмэлт агшин бүрд цаг хугацаа, мөнгө урсаж байдаг.

Хувь хүмүүсийн хувьд найдвартай хаягжилтгүй байснаар хүрэлцэн ирэх шууданг хүлээж цаг алдах, хаягаа утсаар зааж өгөхөд цухалдах, зарим тохиолдолд ачаа ирэхгүй байх асуудал үүсдэг.

Бидний Aramex-тэй түншлэн ажиллаж буй нь ложистик, хүргэлтийн компаниудын үйл ажиллагааг орон нутаг, үндэсний, олон улсын түвшинд оновчлоход тус дөхөмтэй олон аргын зөвхөн нэг нь билээ.

what3words-ийг Хүргэлт, Ложистик, Цахим Худалдаанд ашиглах талаар илүү их мэдээлэл олж авна уу.

what3words дэмждэг

what3words-н шинэчлэлтийг авахын тулд бүртгүүлнэ үү

By asking us to get in touch you are agreeing to receive communications from us as described in our privacy policy