O nas

what3words jest globalnym systemem adresowym. Podzieliliśmy świat na siatkę kwadratów 3 m x 3 m i przypisaliśmy każdemu z nich unikatowy adres składających się z trzech słów. System what3words zapewnia precyzyjny i niewiarygodnie prosty sposób podawania lokalizacji. Teraz wszyscy i wszędzie mają swój adres.

Dowiedz się, jak możesz wykorzystać system what3words w swojej firmie

Czyż na świecie nie istnieje już system adresowy?

Adresy funkcjonujące na całym świecie nie ułatwiają życia ich użytkownikom. Adresy pocztowe mogą być nieprecyzyjne lub wieloznaczne. Nazwy ulic powtarzają się. Domy i firmy często znajdują się z dala od punktu centralnego kodu pocztowego. A na dodatek wiele miejsc na świecie po prostu nie ma adresów — od slumsów i nieformalnych osad po park, w którym chcesz się spotkać z przyjaciółmi. Albo dokładną lokalizację miejsca, w którym będziesz czekać na taksówkę.

Życie poza siecią

ONZ ocenia, że 4 miliardy ludzi nie dysponują niezawodnym sposobem na określenie adresu swojego domu. W rezultacie nie mają oni dostępu do podstawowych usług społecznych i obywatelskich. Mają problemy z otwieraniem kont bankowych, rejestracją urodzeń czy dostępem do elektryczności lub wody. Bez możliwości poinformowania o tym, gdzie mieszkają, osoby te stają się niewidzialne dla służb państwowych.

Nie spełniają swoich funkcji

Niedoskonałość systemów adresowania sprawia, że dostawy błądzą, nie można odnaleźć firm, nie można uzyskać pomocy, nieruchomości położone w odległych lokalizacjach są trudne do zarządzania, a przyjaciele nie nie mogą się spotkać. W najlepszym wypadku jest to kosztowne i frustrujące. W najgorszym — hamuje wzrost i rozwój, ogranicza mobilność społeczną i negatywnie wpływa na życie ludzi.

Nieprawidłowe i niekompletne

75% świata ponosi konsekwencje funkcjonowania niedoskonałych systemów adresowych lub ich całkowitego braku. Na pozostałych 25% obszaru nadal brakuje uniwersalnego systemu. Chociaż mapy i nawigacje są ulepszane, dokładne określenie położenia nadal pozostaje istotnym problemem.

Mnóstwo możliwości

Wartość przemysłu geoprzestrzennego wycenia się na około 150 mld USD rocznie. Precyzyjne i spójne określanie położenia mogłoby nie tylko poprawić globalne systemy adresowania, ale także połączyć użytkownika z niewykorzystanymi bazami klientów i nowymi sektorami przemysłu. Ludzie, zdając sobie sprawę z ograniczeń obecnych metod adresowania, widzą, jak system złożony z trzech słów może stać się rozwiązaniem dla licznych problemów.

Jak korzystać z what3words w firmie

System what3words zapewnia każdemu i wszędzie adres złożony z trzech słów. Jest on precyzyjny, prosty i wyjątkowy. A także zmienia to, jak ludzie i przedsiębiorstwa określają swoją lokalizację.

Słowa są lepsze niż liczby

Używając słów, nawet osoby nieposiadające wiedzy technicznej mogą wyszukać i określić lokalizację łatwiej niż za pomocą współrzędnych GPS. Mogą także udostępniać ten adres szybciej, dokładniej i bardziej jednoznacznie niż za pomocą każdego innego systemu.

Łatwy do zapamiętania i praktyczny

System what3words wykorzystuje, w zależności od wersji językowej, do 40 tysięcy słów. Algorytm sortuje listę słów w taki sposób, aby prostsze i bardziej popularne słowa określały lokalizację w bardziej zaludnionych obszarach, podczas gdy dłuższe słowa przydzielone zostały obszarom niezaludnionym.

W Twoim języku

Adresy złożone z trzech słów są dostępne w wielu językach, a kolejne są wciąż dodawane. Klienci mogą używać swojego ojczystego języka lub języka kraju, w którym aktualnie przebywają. Aby można było uniknąć nieporozumień, słowa nie powtarzają się w różnych wersjach językowych. Po wyszukaniu adresu złożonego z trzech słów w jednym języku, można przełączyć język i uzyskać adres złożony z trzech słów dla tego samego kwadratu 3 m x 3 m w innym języku.

Zawsze stałe adresowanie

System what3words jest stały i nigdy się nie zmieni. Aktualny adres złożony z trzech słów będzie nadal taki sam za 10 kolejnych lat. Wielkość kwadratów 3 m x 3 m jest jednakowa dla całego świata, co eliminuje potrzebę przełączania pomiędzy formatami adresowania lub systemami współrzędnych w zależności od kraju czy sektora przemysłu

Prosty, ale dokładny

Algorytm what3words zbiera skomplikowane współrzędne GPS i konwertuje je na unikatowe adresy złożone z trzech słów. Taki adres złożony z trzech słów można przekazać każdemu i wszędzie.

Możliwość wyszukiwania off-line

System what3words wykorzystuje algorytm matematyczny mieszczący się w około 12 MB. Dzięki temu doskonale nadaje się do dzisiejszych smartfonów. Oznacza to również, że adres złożony z trzech słów można wyszukać on-line i off-line — także tam, gdzie połączenie z Internetem zawodzi.

Automatyczne sugerowanie adresów

Adresy złożone z trzech słów są celowo randomizowane i nie są powiązane z adresami kwadratów położonych wokół nich. W celu uniknięcia nieporozumień podobnie brzmiące adresy są rozmieszczane możliwie jak najdalej od siebie. Podczas wpisywania przez użytkownika adresu składającego się z trzech słów aplikacja wykrywa błędy i literówki oraz sugeruje wynik wyszukiwania w oparciu trójwyrazowe adresy pobliskich lokalizacji.

Wyszukiwanie za pomocą funkcji rozpoznawania głosowego

Wkrótce zamierzamy wprowadzić funkcję wprowadzania głosowego, dzięki której można wyszukiwać adres złożony z trzech słów, wymawiając go. Znacznie poprawi to nawigowanie podczas prowadzenia samochodu — zwłaszcza tam, gdzie nazwy ulic są niejednoznaczne lub tradycyjne wyszukiwania podają adres środka budynku, a nie jego wejścia.

Ludzie systemu what3words

System what3words powstał, ponieważ adresowanie na całym świecie okazuje się po prostu niewystarczające w kontekście codziennych potrzeb. Wywodzący się z branży muzycznej Chris Sheldrick, dyrektor generalny what3words, po tym gdy zespoły i ich sprzęt nieustannie się gubiły, dostrzegł potrzebę stworzenia lepszego systemu adresowego.

Chris poprosił o pomoc dwóch znajomych, Jacka Waley-Cohena i Mohana Ganesalingama, którzy opracowali podstawowy algorytm oraz stworzyli pierwszą listę słów, a także aplikację i witrynę internetową.

Wszyscy trzej w 2013r. założyli firmę what3words i pozostają jej siłą napędową. Od tamtej pory zespół rozrósł się i obecnie obejmuje cztery główne działy — Dział Rozwoju Firmy, Dział Językowy, Dział Produktów i Dział Marketingu. Firma w dalszym ciągu rozrasta się zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia, jak i rozwoju produktu, inwestycji i przejęć.

what3words zwiększa funkcjonalność serwisu

Dowiedz się, jak możesz wykorzystać system what3words w swojej firmie

By asking us to get in touch you are agreeing to receive communications from us as described in our privacy policy