Identyfikacja stref klęsk żywiołowych z what3words i Filipińskim Czerwonym Krzyżem

Filipiński Czerwony Krzyż dostarcza na całym terytorium Filipin niezbędne wsparcie i pomoc w trakcie klęsk żywiołowych, takich jak powodzie i tajfuny.

Centrum Operacyjne zapewnia nieprzerwaną, całodobową obsługę z zakresu kontroli i koordynacji zespołów działających w centrum poszkodowanych regionów. Odpowiada ono za wysyłanie, mobilizację oraz śledzenie osób i pojazdów na takich terenach.

Jeśli chodzi o precyzyjne identyfikowanie lokalizacji, Filipiny już borykają się z problemem nieodpowiedniego adresowania ulic i budynków. Problem jest poważniejszy na obszarach wiejskich, których mieszkańcy zwykle opisują położenia w odniesieniu do znajdujących się w pobliżu charakterystycznych obiektów.

Niestety, na obszarach dotkniętych przez klęski żywiołowe adresowanie opisowe po prostu się nie sprawdza. Budynki mogą być starte z powierzchni ziemi, drogi zmyte przez powódź, a oznakowanie ulic zniszczone. Również połączenia komunikacyjne często są uszkodzone, co bardzo utrudnia udostępnianie danych o lokalizacji przez Internet.

Postanowiono, że w takich sytuacjach kryzysowych Filipiński Czerwony Krzyż będzie posługiwać się systemem what3words jako bardziej niezawodnym i precyzyjnym rozwiązaniem z zakresu adresowania. Dzięki adresom złożonym z trzech słów zespoły ratowników lądowych mogą skutecznie przekazywać dokładne informacje o miejscach, w których potrzebna jest pomoc — ustnie lub za pomocą prostego SMS-a.

Centrum Operacyjne może następnie skoordynować zapewnienie poszczególnym lokalizacjom dodatkowego wsparcia, szybciej i bardziej efektywnie wysyłając ambulanse lub zespoły ratownicze.

System what3words działa również offline, co oznacza, że zespoły mogą udostępniać lokalizacje nawet wówczas, gdy nie mają dostępu do Internetu. A w sytuacji, w której wiele pojazdów ratowniczych nie jest wyposażonych w zestawy do nawigacji GPS, posługiwanie się adresami złożonymi z trzech słów daje również pewność, że kierowcy nadal będą wiedzieli, dokąd mają jechać. „System what3words stał się ważnym narzędziem, które pomaga nam szybko identyfikować strefy klęsk żywiołowych i koordynować pracę ratowników” — mówi Richard Juico Gordon, prezes Filipińskiego Czerwonego Krzyża. „Okazało się na przykład, że rozwiązanie to miało krytyczne znaczenie w trakcie naszej akcji ratowniczej związanej z uderzeniem supertajfunu Haima w październiku 2016 roku”.

Oprócz możliwości szybszego reagowania zespół Czerwonego Krzyża używa złożonych z trzech słów adresów, aby przechowywać lokalizacje najważniejszych regionalnych zasobów — szkół, szpitali i centrów ewakuacyjnych. W trakcie przyszłych sytuacji kryzysowych dane te będą bezcenne — zespoły ratowników z wyprzedzeniem będą wiedzieć, dokąd dokładnie mają się udać.

Ponieważ adresy złożone z trzech słów są stałe i niepowtarzalne, można je zawsze bez problemu znaleźć. Dostępny w 13 językach system what3words jest wykorzystywany przez konsumentów, firmy kurierskie, narzędzia nawigacyjne, władze, firmy logistyczne, przewodniki turystyczne i organizacje pozarządowe. Służy on również jako źródło danych lokalizacyjnych w UN-ASIGN, przeznaczonej do informowania o klęskach żywiołowych i katastrofach aplikacji ONZ.

what3words zwiększa funkcjonalność serwisu

Dowiedz się, jak możesz wykorzystać system what3words w swojej firmie

By asking us to get in touch you are agreeing to receive communications from us as described in our privacy policy