AR | BG | CS | CY | DA | DE | EL | EN | ES | FI | FR | HU | IT | JA | KO | MN | NL | PL | PT | RO | RU | SK | SV | ZH

Polisi Cwcis what3words

Mae’r dudalen hon yn amlinellu sut rydyn ni (what3words Limited, cwmni gyda’i gyfeiriad cofrestredig yn Studio 301 Great Western Studios, 65 Alfred Rd, Llundain, Lloegr, W2 5EU, UK) yn defnyddio cwcis a thechnolegau tebyg. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am faterion eraill yn ymwneud â diogelu data yn einPolisi Preifatrwydd.

Darnau bach o ddata a gedwir ar eich ffôn, llechen neu gyfrifiadur pan fyddwch yn ymweld â gwefan yw cwcis. Mae cwcis yn gallu gwneud nifer o wahanol dasgau, megis eich caniatáu i lywio rhwng tudalennau’n effeithlon, cadw eich dewisiadau, a helpu perchnogion gwefannau i’ch dilysu er mwyn darparu cynnwys sydd wedi’i bersonoli i chi. Mae cwcis yn gwneud y rhyngweithio rhyngoch chi a gwefannau ac apiau’n gynt ac yn haws.

Blociau bach o god ar dudalennau gwe yw picseli a ddefnyddir yn aml mewn cysylltiad â chwcis a gallant ganiatáu i weinydd arall fesur nifer y bobl sydd wedi gweld tudalen we. Cronfa ddata fach y tu mewn i’ch porwr yw Storfa Leol HTML5 y gall gwefannau ei defnyddio i storio data er mwyn cyflymu eu prosesu. Mae’n bosib y byddwn yn defnyddio’r tair technoleg o bryd i’w gilydd er mwyn helpu i wella eich profiad pori.

Isod rydym wedi amlinellu’r cwcis unigol (a’r picseli cysylltiedig, lle bo’n berthnasol) yr ydym yn eu defnyddio, ynghyd â rhagor o fanylion ynglŷn â pham yr ydym yn eu defnyddio.

Mae gennych y gallu, naill ai drwy reoli eich gosodiadau ar ein baner cwcis neu drwy addasu gosodiadau’ch porwr, i ddiffodd ein defnydd o fathau penodol o gwcis. Gall hyn olygu, fodd bynnag, nad yw adrannau o’r wefan neu apiau’n hygyrch yn yr un ffordd neu eu bod yn perfformio mewn ffordd wahanol.

Cwcis cwbl hanfodol

Mae’r cwcis canlynol yn angenrheidiol er mwyn galluogi nodweddion penodol ar ein gwefan.

1. what3words

auth-token
language
is-developer
IS_SPLASH_SCREEN_CLOSED
onboarding-done
onboarding-variant
cookie_preferences

Cedwir cwci dilysu gan borwr defnyddiwr er mwyn sicrhau, unwaith y bydd y defnyddiwr wedi mewngofnodi i gyfrif what3words, nad oes angen nodi’r enw defnyddiwr a chyfrinair sawl tro yn ystod un ymweliad. Er mwyn atal defnyddiwr rhag gorfod nodi’r wybodaeth hon sawl tro, rydym hefyd yn cadw dewisiadau iaith defnyddiwr, ac a ydynt wedi dweud wrthym eu bod yn ddatblygwr (ar gyfer ein safle i ddatblygwyr). Mae’r cwcis eraill yn cofio a yw defnyddiwr eisoes wedi cwblhau ein tiwtorialau neu gau’r hysbysiad cwcis ar y wefan.

2. Intercom

intercom-id

_ga

gtm_id

Mae Intercom, Inc. a’i gwmnïau cysylltiedig yn darparu platfform negeseuon (o’r enw Intercom) lle mae defnyddwyr yn gallu cysylltu â ni (e.e. anfon cwestiynau atom) am what3words ac y gallwn ymateb.  Mae Intercom yn ein galluogi i ddarparu cefnogaeth cwsmeriaid i’n ymwelwyr.

3. Stripe

__stripe_mid

__stripe_sid

System daliadau yw Stripe a ddarperir ganStripe, Inc. (a’i gwmnïau cysylltiedig) yr ydym yn ei defnyddio i gymryd taliadau ar gyfer ein API. Mae Stripe yn gosod cwcis i alluogi i daliadau ddigwydd yn effeithiol ac yn ddiogel trwy gysylltu eich porwr â’ch manylion adnabod Stripe.

4. Dilysiad

Facebook Oauth

Google Oauth

Apple Oauth

Mae’r cwcis hyn yn angenrheidiol er mwyn dangos i ddefnyddwyr yr opsiynau mewngofnodi i gyfryngau cymdeithasol ar gyfer cyfrifon what3words ac maen nhw’n galluogi mewngofnodi i gyfryngau cymdeithasol os yw defnyddwyr yn dymuno defnyddio cyfrif Facebook, Google neu Apple i greu neu fewngofnodi i gyfrif what3words.

Cwcis sy’n mesur defnydd gwefan

Mae’r cwcis canlynol yn ein caniatáu i ddeall ymddygiad ein hymwelwyr ac i ddefnyddio’r mewnwelediad hwn i addasu ein gwefan ac apiau i wella profiad defnyddwyr. Trwy ddefnyddio’r cwcis hyn, gallwn gasglu ystadegau dienw a chyfansymiol ar ddefnydd gwefan.

5. Google Inc NID

_gid

_ga

_gat

__utmz

__utmc

__utma

__utmt_UA-58731966-12

_gaexp

Gwasanaeth dadansoddeg y we a ddarperir gan Google, Inc yw Google Analytics. Mae Google Analytics yn casglu gwybodaeth megis pa dudalennau mae ein defnyddwyr yn ymweld â hwy ar ein gwefan a gwybodaeth gyfeirio (o ba wefan y daeth yr ymwelwyr e.e. peiriant chwilio).  Rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon at ddibenion dadansoddeg fewnol. Gallwch optio allan o Google Analytics ar draws yr holl wasanaethau sy’n ei defnyddio drwy eich porwryma.

6. Matomo

_pk_id

_pk_ses

PIWIK_SESSID

__tawkuuid

piwik_auth

piwik_lang

_pk_hsr

Gwasanaeth dadansoddeg y we yw Matomo a ddarperir gan InnoCraft Ltd. Mae Matomo yn casglu gwybodaeth megis pa dudalennau mae ein defnyddwyr yn ymweld â hwy ar ein gwefan a gwybodaeth gyfeirio (o ba wefan y daeth yr ymwelwyr e.e. peiriant chwilio).  Rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon at ddibenion dadansoddeg fewnol.

7. Branch.io

_ga

_gid

gtm_id

Platfform dadansoddeg y we a ddarperir gan Branch Metrics, Inc yw Branch.io. Rydym yn defnyddio Branch.io i ddarparu profiad llyfn i ddefnyddwyr wrth symud rhwng ein gwefan a’n hapiau trwy gysylltiadau dwfn (er enghraifft, i ganiatáu i ddefnyddiwr glicio ar gyfeiriad 3 gair ar ein gwefan, lawrlwytho un o’n hapiau ac i’r ap hwnnw agor ar yr un cyfeiriad 3 gair). Mae defnyddio Branch.io hefyd yn caniatáu i ni gynllunio addasiadau i’n cynnyrch a fydd yn gwella profiad defnyddwyr.

8. HubSpot

__hssc

__hssrc

__hstc

hubspotutk

Gwasanaeth rheoli perthynas â chwsmeriaid (CRM) a ddarperir gan Hubspot Inc yw Hubspot. Rydym yn defnyddio Hubspot i hwyluso cofrestriadau ar gyfer cyfrifon a chylchlythyron what3words, yn ogystal â chasglu data am lefelau rhyngweithio gyda’n gwefan/apiau (e.e. y nifer sydd wedi gweld pob tudalen ar gyfartaledd) at ein dibenion dadansoddeg fewnol.

9. Hotjar

_hjIncludedInSample

Gwasanaeth dadansoddeg y we yw Hotjar a ddarperir gan Hotjar Ltd. Rydym yn defnyddio Hotjar er mwyn dadansoddi defnydd o’r wefan, gan ei fod yn ein darparu â mapiau tymheredd: cynrychiolaethau (di-enw) â chod lliw o’r rhannau o’r wefan y mae pobl yn eu defnyddio fwyaf neu leiaf.

Cwcis sy’n helpu gyda’n cyfathrebu a marchnata

Rydym eisiau lledaenu’r gair am what3words ac annog ymwelwyr i ddychwelyd i’n gwefan/apiau. Rydym felly’n dangos hysbysebion digidol ar wefannau eraill, ac mae’r cwcis canlynol (a’r picseli cysylltiedig) yn caniatáu i ni fesur llwyddiant ein hymgyrchoedd hysbysebu digidol (e.e. faint o bobl gliciodd ar hysbyseb what3words a ddangoswyd iddyn nhw ar eu tudalen Facebook, faint o bobl osododd un o’r apiau ar ôl gweld hysbyseb what3words ac ati).

Mae’n bosib y byddwn hefyd yn defnyddio ymddygiad defnyddwyr ar ein gwefan i adeiladu cynulleidfaoedd ar gyfer ein hymgyrchoedd hysbysebu ar Twitter, Facebook a LinkedIn (e.e. os byddwch yn ymweld â’n gwefan, mae’n bosib y byddwch yn gweld hysbyseb ar gyfer what3words ar wefan arall sy’n dangos hysbysebion a redir gan y trydydd parti hwnnw). Rydym hefyd yn defnyddio Google AdWords at ddibenion “ail-farchnata”, sy’n golygu dangos hysbysebion ar wefannau eraill i bobl sydd eisoes wedi ymweld â’n gwefan neu sydd wedi gosod ap what3words er mwyn annog defnyddwyr i ddychwelyd. Er mwyn gwneud hyn, rydym yn defnyddio cwcis, sef yn yr achos hwn, rhif a grëir ar hap sy’n nodi’n unigryw bod porwr gwe ar gyfrifiadur penodol wedi ymweld â’r wefan neu wedi cwblhau rhai gweithredoedd ar y wefan.

Mae gan y dolenni canlynol ragor o wybodaeth ar hysbysebu seiliedig ar ddiddordebau Twitter, Google, Facebook a LinkedIn a sut i optio allan neu newid dewisiadau defnyddiwr.

10. Twitter (Polisi Preifatrwydd |Dewisiadau Hysbysebu)

11. Google (Polisi Preifatrwydd |Dewisiadau Hysbysebu)

12. Facebook (Polisi Preifatrwydd |Dewisiadau Hysbysebu)

13. LinkedIn (Polisi Preifatrwydd |Dewisiadau Hysbysebu)

open chat