Байршлыг мэдээлэх хамгийн хялбар арга зам

Санахад амар – Офлайн – Олон хэл дээр – Алдаа илрүүлэгчтэй