Давуу талууд
Ambulance crew helping an indent on a field

Шуурхай үйлчилгээ

Онцгой байдлын үеэр дуудлага өгч байгаа хүмүүс өөрсдийн байршлыг тэр бүр зөв тодорхойлж чаддаггүй. Зип код нь ихэвчлэн том талбайг хамарсан байдаг бөгөөд ихэнх газар хаягжаагүй байдаг.

Харин 3 үгтэй хаяг нь 3м x 3м хэмжээтэй квадратын өндөр нарийвчлалтай тул үргүй зардал бага гаргаж , хурдан шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх боломжийг олгодог.

distressed man on phone to emergency services

Хуваалцахад хялбар

Олон тэмдэгтээр илэрхийлэгдэх  GPS координатуудыг тусламжийн баг, хэлтсүүд өөр хоорондоо дамжуулах явцдаа андууран алдаа гаргах нь элбэг тохиолддог.

Олон төрлийн яаралтай тусламжийн үйлчилгээг нэг цэгт үзүүлэхдээ what3words-г ашиглан тухайн байршлыг гуравхан үгээр хялбархан хуваалцах боломжтой.

A police interface computer screen

Хялбар нэгтгэнэ

Та өөрийн програмд хоёрхон мөр код нэмэн what3words-г нэгтгэж болно. what3words-г Sopra Steria Storm, Airbox, Northgate, MIS зэрэг системүүд аль хэдийн нэгтгэсэн.

what3words-ыг хэрхэн ашиглах вэ?
open chat