two friends rising a glass of beer
Найз нөхөд, гэр бүлийнхэнтэйгээ уулзахаар төлөвлөх.
contact page of a website
3 үгтэй хаягаа нэмж, таныг хялбархан олох боломжийг хүмүүст олгох.
The lonely planet guide for Mongolia
Lonely Planet зэрэг хөтөч номыг ашиглан очих газар руугаа хялбархан навигаци хийх.
Mercedes-Benz болон Cabify автомашинд гурван үгээ оруулж хүссэн газартаа очих.
volunteers helping rebuild an area at 3 words address dried.snacks.slacked
НҮБ болон Улаан Загалмайн Нийгэмлэгийн ашиглаж буйтай адил шаардлагатай түргэн тусламжийг хэрэгцээтэй газарт нь хүргүүлэх ба хүргэх.
pink food truck with people posing
Өөрийн байршлыг тодорхой зааж, олон үйлчлүүлэгч татах
3 үгтэй хаягийг хэрхэн ашиглах вэ?
Түгээмэл асуултууд
Биднийг дагах
open chat