Хувийн нууцлал ба Күүкий ашиглалтын журам

Энэхүү Хувийн нууцлал ба Күүкий ашиглалтын журмыг хамгийн сүүлд 2020 оны тавдугаар сарын 22 өдөр шинэчилсэн болно.

whatwords Limited (“what3words”, “бид” эсвэл “бид нар”) таны хувийн мэдээллийг хамгаалж хувийн нууцлалыг хүндэтгэн ажиллана.

Энэхүү Хувийн нууцлал ба Күүкий ашиглалтын журамд (энэхүү “Журам”) бид тантай холбоотой ямар хувийн мэдээллийг цуглуулдгийг тодорхойлон тухайн хувийн мэдээллийг хэрхэн ашигладаг болохыг тайлбарлана.

Энэ Журамд тодорхойлсон мэдээлэл боловсруулалтын үйл ажиллагаануудын хувьд өгөгдөл хянагч нь Studio 301 Great Western Studios, 65 Alfred Rd, London, England, W2 5EU, UK хаягтай what3words Limited байна.

БИД ТАНААС ДАРААХ МЭДЭЭЛЛИЙГ ЦУГЛУУЛЖ БОЛНО

Бид дараах хувийн мэдээллийг танаас цуглуулан боловсруулж болно:

(A) Таны сайн дураар бидэнд олгох мэдээлэл

Хэрэв та what3words.com (“Вебсайт”) эсвэл Аппликэйшн дээр (Нөхцөлд тодорхойлсны дагуу) бүртгэл нээлгэх бол бид таны нэр, харьяа улс, имэйл хаяг болон (хэрэв “нийгмийн сүлжээний хаягаар нэвтрэх” бол) таны Google эсвэл Facebook-ийн ID-аас гадна сонгосон нууц үгийг тань боловсруулна. Гэхдээ та манай Вебсайт эсвэл Аппликэйшнийг ашиглахад энэхүү мэдээллийг бидэнд олгох шаардлагагүй.

Зарим нутаг дэвсгэрээс бүртгүүлсэн иргэд манай Вебсайт болон Аппликэйшн доторх “Хадгалсан Байршлууд” функцийг ашиглах боломжтой. Үүгээр тодорхой 3 үгтэй хаягуудыг (“гэр” эсвэл “ажил” гэх мэтээр) хадгалан шошголох боломжтой гэсэн үг юм. Гэхдээ та Хадгалсан Байршлууд функцийг ашиглахгүй байж болно. Мөн та бүртгэл дотроосоо хадгалсан байршлуудаа хэзээ ч хамаагүй устгаж болно. Шошго дээрээ (өөр хүний нэр, мэдээлэл эсвэл эрүүл мэндийн мэдээлэл зэрэг) ямар нэг хувийн мэдээлэл оруулахгүй байх нь зүйтэй.

Та дараах тохиолдлуудад өөрийн нэр, имэйл хаяг зэрэг хувийн мэдээлэл (болон бүртгэлийн маягтан дээр асуусан мэдээлэл болон/эсвэл өөрөө өгөхийг хүссэн аливаа бусад мэдээллийг) бидэнд өгч болно:

хэрэв та энд дарж манайхаас имэйлээр мэдээ авч байх захиалга өгвөл – тухайн имэйлээр илгээх мэдээ дотор байгаа зааврын дагуу захиалгаа хэзээ ч хамаагүй цуцлах боломжтой;

хэрэв та энд дарж манай Squares хөтөлбөрт бүртгүүлэн (арга хэмжээнд оролцох урилга зэрэг) мэдээ мэдээллүүдийг авч нийгмийн сүлжээний бүлгүүдэд нэгдэн орж Squares-ийн хамт олонтой харилцаж байхыг хүсвэл;

хэрэв та асуулт асуух, ямар нэг асуудлын талаар илтгэх болон бусад шалтгаанаар утас, имэйл, Вебсайт эсвэл Аппликэйшнээр бидэнтэй холбогдох бол. Таны бидэнтэй холбогдож мэдээлсэн асуудлаар болон үйл ажиллагааны гүйцэтгэл сайжруулах, маргаан шийдвэрлэх, тоглоомоор залгах үйлдлийг шийдвэрлэхтэй холбоотойгоор бид тантай холбоо барих шаардлага үүсэхэд бэлдэх үүднээс бид тантай харилцсан харилцаа холбоог хадгалж болно;

хэрэв та манай судалгаанд оролцохоор бүртгүүлбэл. Хэрэв таныг судалгаанд оролцох үед таны нэр, имэйл хаягийг авч байгаа бол энэ нь азтанд шагнал гардуулах үед холбоо барих зорилготой юм. Бид судалгаа хаагдсанаас хойш 30 хоногийн дотор өөрсдийн системд хадгалагдсан судалгаанд хамрагдагчдын нэрсийг нууцлахыг хичээдэг;

хэрэв та бидний аль нэг үед зарлах тэмцээнд бүртгүүлбэл бид таныг ялагч болсон эсэхийг мэдэгдэх зорилгоор тантай холбоо барих мэдээллийг цуглуулна (таныг шагналаа авсны дараа зохих хугацааны дараа холбоо барих мэдээллийг устгана);

хэрэв та what3words аппликэйшн программчлалын интерфэйст (“API”) бүртгүүлбэл бид таны нэр, имэйл хаяг, бүртгүүлэхэд сонгож авсан нууц үгийг авна. Хэрэв бид (таны санал хүсэлтийг авах зорилгоор) тантай холбоо баривал та өөрийн хүслээрээ бидэнд ажил мэргэжлийн талаарх мэдээллээ өгч болох ба бид үүнийг API-ийн хэрэглээний талаарх статистикийг эмхэтгэх болон таны хэрэгцээнд тохирсон тохиргоог олгох зорилгоор ашиглана. Таны төлбөрийн мэдээллийг бид биш харин манай төлбөрийн үйлчилгээг хариуцагч Stripe компани хадгална (доорх Хэсэг 3-ийг харна уу);

хэрэв та манай арга хэмжээнд оролцохыг хүсвэл бид таны зургийг (гэрэл зургаар эсвэл дүрс бичлэгээр) авч болно. Хэрэв та зургаа авахуулахыг хүсэхгүй байвал та (имэйлээр урьдчилан эсвэл арга хэмжээн дээр) бидэнд мэдэгдэж болох ба бид зурагчин нартаа хэлж өгөх болно;

хэрэв та what3words Бета туршигч хөтөлбөрт энд дарж бүртгүүлэн what3words-ийн (таны хэрэгцээ болон туршилтад ашиглаж болох платформд хамааралтай) бүтээгдэхүүнийг туршиж үзэх боломжийг нээхийг хүсвэл;

хэрэв та манай Вебсайт дээр буй what3words-ийн хэрэгслүүдийн нэгийг татаж авахыг хүсвэл бид таны имэйл хаяг болон компанийн нэрийг асууна. Бид таны имэйл хаягийг тухайн хэрэгслийг тань уруу илгээхэд, харин таны компанийн нэрийг тухайн зориулалтын хэрэгслийг хэрхэн ашиглаж байгаад дотоод дүн шинжилгээ хийхэд ашиглана. Хэрэв та үүнийг зөвшөөрч буйгаа илэрхийлбэл бид таны имэйл хаягийг ашиглан тантай холбоо барьж тухайн зориулалтын хэрэгслийг хэрхэн ашиглаж байгаа эсэх дээр таны санал бодлыг асууж (өөрсдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд урт хугацааны сайжруулалтуудыг хийх) болно;

хэрэв та манай what3words-ийн сургалтын үйл ажиллагааг татаж авахыг хүсвэл бид танд тухайн материалуудыг илгээх зорилгоор таны нэр болон имэйл хаягийг асууна. Хэрэв та өөрийн ажилладаг сургуулийнхаа нэрийг бидэнд өгөхийг хүсвэл бид түүнийг (тухайн нөөцүүдэд урт хугацааны сайжруулалтуудыг хийх зорилгоор) тухайн нөөцүүдийг хаана хэрхэн ашиглаж байгаа дүр зургийг гаргахад ашиглана;

хэрэв та сурталчилгаанд оролцон what3words-ийн үйлчилгээг ашигласан талаарх түүхээ хуваалцаж дижитал болон хэвлэмэл материалаар түгээхийг хүлээн зөвшөөрвөл; болон/эсвэл

хэрэв та what3words-д ажиллахыг горилон өргөдөл гаргасан бол бид боловсон хүчин ажилд авах ажиллагааны хүрээнд (таны олгохоор зөвшөөрсөн) таны холбоо барих мэдээлэл, CV, нэмэлт мэдээлэл, ярилцлага болон бусад даалгаврын хүрээнд цуглуулсан мэдээлэл, ярилцлагын видео бичлэг болон таны өмнөх ажил олгогч, агентлагуудаас гаргасан тодорхойлолт зэргийг цуглуулж болно. Хэрэв таны өргөдөл хүсэлт амжилттай болсон бол боловсон хүчин ажилд авах ажиллагааны хүрээнд цуглуулсан аливаа холбогдох мэдээллийг таны хувийн хавтаст шилжүүлэн таны ажиллах хугацааны турш хадгална. Хэрэв таны өргөдөл хүсэлт амжилтгүй болбол бид боловсон хүчин ажилд авах ажиллагаа дууссанаас хойш 18 сарын дотор мэдээллийг автоматаар устгана.

(B) Таныг манай үйлчилгээг авах үед таны болон таны төхөөрөмжийн талаар бидний цуглуулах мэдээлэл

Та манай Вебсайт эсвэл Аппликэйшнийг ашиглан манай үйлчилгээг авч байгаа үед бид Google-ээс олгосон (Google Analystics болон Google Firebase) болон Matomo (доорх Хэсэг 3-ийг харна уу) зэрэг (эдгээрээр үл хязгаарлагдах) технологийг ашиглан таны манай Вебсайтад хандсан болон манай Аппликэйшнүүдийг ашигласан талаарх мэдээллийг цуглуулж болно. Үндсэндээ Google Analytics болон Firebase нь та болон бусад хүмүүс манай Вебсайт болон Аппликэйшнтэй хэрхэн харьцдагт дүн шинжилгээ хийх боломжийг бидэнд олгодог. Бидний цуглуулах мэдээлэлд дараах зүйлс багтана:

таны IP хаяг;

таны төхөөрөмжийн ID;

таны ашигладаг веб хөтөч (жишээ нь Chrome, Safari хөтөч гэх мэт);

төхөөрөмж болгоны веб хөтөч бүрээс нэвтэрсэн тоо;

таны ашигладаг төхөөрөмжийн төрөл (жишээ нь Samsung) болон үйлдлийн систем (жишээ нь Android) таны ашиглаж буй;

хандуулагчийн талаарх мэдээлэл (аль вебсайтаас хандсан, жишээ нь хайлтын систем гэх мэт);

цагийн бүс;

хэрэглэгчийн тохиргоо (хэл гэх мэт);

таны хайсан болон олсон 3 үгтэй хаяг дээрх байршлууд (үүнд таны буруу бичиж хайсан хайлтууд орно);

хэрэв та дуу хоолойгоо ашиглан 3 үгтэй хаягийг хайвал бид тухайн 3 үгтэй хаягийн (аудио биш) текст файлыг хүлээн авна. Таны хэлсэн  3 үгтэй хаягийг агуулсан аудио файлыг өөрийн түнш байгууллага болох Nuance-ийн программ хангамжийг ашиглан автоматаар текст болгон хөрвүүлэх (Хувийн нууцын журмыг харна уу) ба үүний дараа аудио файлыг хаяна. Хэрэв та зөв 3 үгтэй хаяг хэлээгүй бол бид таны хэлсэн үг бүхий текст файлыг хүлээн авахгүй;

“Хадгалсан Байршлууд”-ыг ашиглан хадгалсан 3 үгтэй хаягийн байршлууд;

хэрэв та Аппликэйшн дээрх зургийн функцийг ашигласан бол (таны авсан зураг өөрөө биш) таны авсан зураг дээрх 3 үгтэй хаяг болон (хэрэв хамааралтай бол) “хуваалцах” товчлуур дарагдсан эсэх;

манай Вебсайт болон Аппликэйшн дээр хуваалцсан гэрэл зураг, видео болон бусад контент зэрэг хэрэглэгчийн контентоос гадна манай Вебсайт болон Аппликэйшн дээр таны оруулах сэтгэгдлүүд зэрэг аливаа холбогдох контент;

Вебсайт дээрээс нэвтэрсэн веб хуудаснууд;

мэдээтэй харьцсан байдалтай холбоотой дүн шинжилгээний мэдээлэл (нэвтэрсэн байдал гэх мэт); ба

хэрэв та манай Squares бүлэгт нэгдэж өөрийн what3words-ийн таталтын холбоосыг хуваалцсан бол тухайн холбоосыг ашиглан таталт хийгдсэн тоог бид бүртгэж болно.

Бидний энэхүү мэдээллийг цуглуулж буй шалтгаан:

вебсайт дээрх контентоо та болон таны төхөөрөмжид хамгийн үр дүнтэй байдлаар гаргах;

таны хэрэгцээнд таарах хайлтын дүнг гаргах зэргээр өөрсдийн богино хугацаанд олгодог үйлчилгээнүүдээ сайжруулах;

та болон бусад хэрэглэгчид манай үйлчилгээтэй хэрхэн харилцдаг гэдгийг ойлгох замаар урт хугацаанд олгодог үйлчилгээнүүдээ сайжруулах;

та Аппликэйшн болон Вебсайтыг хэрхэн ашиглаж байгаад үндэслэн таны хэрэгцээнд хамгийн их таарах тэдгээр платформуудын функцүүдийн талаар танд зөвлөмж өгөх;

үйлчилгээнд орсон чухал өөрчлөлтүүдийн талаар танд мэдэгдэх;

манай мэдээг хүлээн авагчдад хамгийн их тохирох мэдээллийг үргэлжлүүлэн олгох; мөн

(зөвхөн аудио файлуудын хувьд) аудиог автоматаар текст болгон хөрвүүлж хөрвүүлсний дараа тухайн файлуудыг хаях.

Бид дээр өгүүлсэн зүйлсийн заримыг гүйцэтгэхийн тулд күүкий ашиглаж болно: ялангуяа Аппликэйшн болон Вебсайт хоёрын ажиллагааг хооронд нь ялгаагүй нэгэн жигд байлгах болон (манай Вебсайтад нэгээс дээш удаа хэдэн хүн зочилж байна гэх мэт) хэрэглээний нийт өгөгдөл мэдээнд дүн шинжилгээ хийх зорилгоор. Цаашлаад, бид (захиалгын мэдээ зэрэг) өөрсдийн шууд маркетингийн үйл ажиллагааны амжилтыг хэмжих болон (захиалгат мэдээний имэйлийг хэдэн хүн нээж байна гэх мэт) үйлчилгээнүүдийн ашиглалтын талаарх статистикийг эмхэтгэх зорилгоор өөрсдийн имэйл доторх пиксел цохолтыг ашиглаж болно. Аль күүкийг ашигладаг болон яагаад гэдгийн талаарх нэмэлт мэдээллийг Күүкий хэсэгт доор оруулсан болно.

Хэрэв та what3words-ийн аппликэйшн програмчлалын интерфейсийг (“API”) ашигладаг бизнес бол бид API-ийн дуудлага хийх болгонд дараах өгөгдлийг цуглуулна:

API дуудлагын агуулга (жишээ нь хайсан 3 үгтэй хаяг);

API түлхүүр (API-д дуудлага өгч буй хэрэглэгч/програмыг баталгаажуулахад ашигладаг тусгай тодорхойлогч түлхүүр);

цагийн цохолт; ба

Дуудлага хийсэн IP хаяг.

Бидний энэхүү мэдээллийг цуглуулж буй шалтгаан:

хайсан 3 үгтэй хаягт хамаарах GPS-ийн солбицлуудыг хүргэх; ба

манай API хэрхэн ашиглагдаж байгааг илүү сайн ойлгож илүү сайн дүн шинжилгээ хийх.

(D) Бизнес-бизнес маркетингийн зорилгоор бидний цуглуулдаг мэдээлэл

what3words-ийн ирээдүйн (болон одоогийн) бизнесийн харилцагчийн хувьд бид дараахыг цуглуулж болно:

таны нэр, имэйл хаяг ба утасны дугаар;

таны эзэмшдэг болон төлөөлдөг бизнесийн нэр ба таны бизнесийн албан тушаал; ба

таны эзэмшдэг болон төлөөлдөг бизнесийн хаяг.

Бид энэхүү мэдээллийг танаас шууд эсвэл LinkedIn зэрэг олон нийтэд нээлттэй эх сурвалжаас цуглуулж болох ба орон нутгийн ямарваа нэг хязгаарлалтын дагуу энэхүү мэдээллийг ашиглан танд өөрсдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар мэдээлэл өгөх болон түншлэл үүсгэх боломжийн талаар хэлэлцэх зорилгоор тантай шууд холбоо барьж болно. Хэрэв бид танд хандсаны дараа бидэнтэй холбогдохыг хүсвэл эргэлзэж тээнэгэлзэлгүй бидэнд мэдэгдээрэй.

2. МЭДЭЭЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ ХУУЛИЙН ҮНДЭСЛЭЛ

Европын Холбоо доторх нутаг дэвсгэр зэрэг зарим нутаг дэвсгэрт  бид таны хувийн мэдээллийг боловсруулахын тулд хуулийн үндэслэлтэй байх шаардлага тавигддаг. Бид доор заасан боловсруулалтын үйл ажиллагаа бүрд боловсруулалт хийх хуулийн үндэслэлээ тодорхойлсон:

(A) Таны эхлүүлсэн харилцаа холбоонд хариу өгөх

Та бидэнтэй ямар нэг шалтгаанаар холбоо барьсан тохиолдолд бид Хэсэг 1(A) дор заасан зорилгоор таны олгосон аливаа хувийн мэдээлэлд боловсруулалт хийнэ. Бүх хүчин зүйлийг бодолцсоны үндсэн дээр таны хувийн мэдээлэлд тэдгээр хязгаарлагдмал зорилгын хүрээнд боловсруулалт хийх үндэслэл бидэнд байгаа бөгөөд ингэх зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэж байна.

(B) Арга хэмжээн дээр гэрэл зураг авах, дүрс бичлэг хийх

Зохион байгуулж буй арга хэмжээгээ дүрсэнд буулгах үндэслэл бидэнд байгаа гэж үзэж байна (гэрэл зураг авах эсвэл

дүрс бичлэг хийх). Дээр заасанчлан дараах тохиолдолд (урьдчилан имэйлээр эсвэл арга хэмжээн дээр) бидэнд мэдэгдэнэ үү

та өөрийн дүрсээ бичүүлэхгүй байхыг хүсвэл бид зурагчин нартаа мэдэгдэх болно.

(C) таны what3words-ийн данс, Squares-ийн данс эсвэл API-ийн дансыг удирдан хянах

Та Вебсайт дээр данс нээн бүртгүүлэх, Squares хөтөлбөрт хамрагдах эсвэл API данс бүртгүүлэх үед та тодорхой нөхцөлүүдийг хүлээн зөвшөөрч байна гэсэн үг юм (дансны хувьд энэ, Squares-ийн хувьд энэ, API-ийн хувьд энэ). Бид холбогдох нөхцөлүүдийн дор үзүүлэхээр зорьсон үйлчилгээгээ үзүүлэхийн тулд таны хувийн мэдээлэлд боловсруулалт хийж байгаа юм. Бид мөн таныг Аппликэйшнийг нээх болон Вебсайтад зочлох болгонд хадгалсан байршлууд уруугаа нэвтрэх боломжийг олгох зорилгоор таны дансны мэдээлэл болон “хадгалсан байршлууд”-ыг хадгалдаг.

(D) Бизнесээ үр дүнтэйгээр удирдан явуулах болон үйлчилгээгээ сайжруулах

Бүх хүчин зүйлийг тооцсоны дараа өөрсдийн бизнесээ үр дүнтэйгээр удирдан явуулж үйлчилгээгээ сайжруулахын тулд таны хувийн мэдээллийг ашиглах үндэслэл маань таны эрх болон эрх чөлөөнөөс давахгүй гэж тооцсон үед бид үндэслэлээ тухайн хувийн мэдээлэлд боловсруулалт хийх хуулийн үндэслэл гэж тооцдог. Үүнд дээр Хэсэг 1(B)-д заасны дагуу техникийн аргаар цуглуулсан мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх орно. Дүн шинжилгээ хийх зориулалтаар ашиглах аливаа мэдээ өгөгдлөө шифрлэж нэгтгэхэд бидний гүйцэтгэх гэсэн ажилд нөлөөлөхгүй тохиолдолд бид шифрлэдэг ба / эсвэл нэгтгэдэг. Жишээ нь шинэ үйлдэл функцийн тухай таны Аппликэйшнээр хүлээн авах мэдэгдлийг танд хамааралтай байлгахын тулд таны төхөөрөмжийн ID-ны хэшдээгүй хувилбарыг ашиглах шаардлагатай байж болно.

(E) Цахим шууд маркетингийн үйл ажиллагаанууд (эцсийн хэрэглэгчид)

Таны хамрагдах зөвшөөрлийг авсан тохиолдолд бид танд өөрсдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй холбоотой (захиалгат мэдээ зэрэг) маркетингийн мэдээллийг өгөх зорилгоор тантай имэйл болон бусад цахим хэлбэрээр холбогдож болно. Та аль ч үед имэйлийн доод хэсэгт байрлах захиалгаа цуцлах товчийг дарж эсвэл dataprotection@what3words.com-руу имэйл илгээн ийм харилцааг зогсоож болно.

Бид Facebook, Instagram, Twitter зэрэг гуравдагч платформ дээр (дээрх Хэсэг 1 (B)-д заасан ) холбогдох сурталчилгааг харуулах зорилгоор өөрсдийн Вебсайт дээрх күүкийг ашиглан цуглуулсан хувийн мэдээллийг ашиглаж болох ба бүх хүчин зүйлсийг тооцсоны үндсэн дээр ингэх үндэслэлтэй гэж үзэж байна. Үүнийг хүчингүй болгох зэрэг күүкийгийн талаарх нэмэлт мэдээллийг доорх Күүкий хэсгээс харна уу.

(F) Бизнесүүд болон тэдний төлөөлөгчидтэй холбоо барих

Эсрэгээр заасан орон нутгийн аливаа хууль тогтоомжийн хүрээнд бид ирээдүйн (одоо байгаа) бизнесийн харилцагчдадаа өөрсдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг танилцуулж дараагаар нь бий болсон бизнесийн харилцаагаа хадгалах үүднээс (дээрх Хэсэг 1 (C)-д заасны дагуу) тэдэнтэй харилцах мэдээлэл болон тэдний бусад хувийн мэдээлэлд боловсруулалт хийх үндэслэлтэй гэж үзэж байна.

(G) what3words-ийн нийтийн API

Бид өөрсдийн API-аар цуглуулдаг хязгаарлагдмал чанартай хувийн мэдээ өгөгдөлд (дээрх Хэсэг 1 (В)-д заасны дагуу) тухайн үйлчилгээг хүргэх болон өөрсдийн API хэрхэн ашиглагдаж байгааг илүү сайн ойлгож дүн шинжилгээ хийх зорилгоор боловсруулалт хийх үндэслэлтэй гэж үзэж байна.

3. ГУРАВДАГЧ ТАЛУУД

Бид энэхүү Журмын дагуу эрхтэй гэж үзсэн тохиолдолд л таны хувийн мэдээллийг өөр байгууллагуудад гаргаж өгнө.

Бид шууд маркетинг хийх зорилготой гуравдагч талуудад тантай холбоо барих мэдээллийг хэзээ ч өгөхгүй.

Мэдээлэл өгөгдөл боловсруулагч байгууллагаар боловсруулалт хийлгэж байгаа тохиолдолд бид тэднээр өгөгдөл хамгаалах хууль тогтоомжийн зохих шаардлагуудыг хангах өгөгдөл боловсруулалтын нөхцөлүүдийг мөрдүүлж таны хувийн мэдээллийг зөвхөн өөрсдийн зааврын дор боловсруулалт хийлгэнэ.

Та what3words-ийн Аппликэйшн ба/эсвэл Вебсайтыг ашигласнаар дараах төрлийн гуравдагч талууд таны хувийн мэдээлэлд нэвтрэх эрхтэй болж болно:

what3words эсвэл түүний аливаа хөрөнгийг худалдан авч байгаа үед тухайн худалдан авагч;

хуулиар заагдсан аливаа гуравдагч тал;

өгөгдөл хост хийгч компаниуд (Amazon Web Services, Google Cloud гэх мэт);

манай бизнесийг сайжруулахад туслалцаа үзүүлэх гадаад зөвлөхүүд;

Харилцагчийн харилцаа удирдлагын шийдэл олгогчид (Salesforce, Hubspot гэх мэт)

бусад IT үйлчилгээ үзүүлэгчид (G Suite for Business гэх мэт);

өгөгдөл шинжилгээний үйлчилгээ үзүүлэгчид (Matomo, Google Firebase, Google Analytics гэх мэт);

Вебсайтын газрын зураг олгогч байгууллагууд. Бид одоогоор дараах газрын зураг олгогч байгууллагуудаас сонгох боломжийг танд олгож байна:

Mapbox (Хувийн нууцлалын Журам харах)

Google Maps (Хувийн нууцлалын Журам харах)

Esri Maps (Хувийн нууцлалын Журам харах)

Open Street Maps (Хувийн нууцлалын Журам харах)

TomTom (Хувийн нууцлалын Журам харах)

Аппликэйшнд газрын зураг олгогч байгууллагууд. Google Maps нь одоогоор манай Аппликэйшн доторх газрын зургийг олгож байна (Хувийн нууцлалын Журам харах);
та манай API-г ашиглах үедээ манай төлбөр тооцооны үйлчилгээ үзүүлэгч Stripe дотор төлбөрийн тооцооны мэдээллээ оруулна (Хувийн нууцлалын Журам харах); ба

хэрэв та Аппликэйшн эсвэл Вебсайт дээрх дуу хоолойн функцийг (3 үгтэй хаяг хэлэхэд) ашиглавал бид Nuance компанийн (Хувийн нууцлалын Журмыг харна уу) дуу хоолой таних технологийг ашиглан автоматаар аудио файлыг 3 үгтэй хаягийг агуулсан текст файл болгон хувиргана.

Бид Amazon Alexa-гийн what3words-ийн функцийг ашиглахад ямар нэг хувийн мэдээлэл цуглуулдаггүй (Нөхцөлүүдийг харна уу). Хэдий тийм ч, Amazon нь Alexa платформыг ашиглахад тань Amazon Alexa-ийн тухайн үед хүчин төгөлдөр байгаа Хувийн нууцын Мэдэгдэлд заасны дагуу хувийн мэдээлэл цуглуулна.

4. Бид таны хувийн мэдээллийг хаана хадгалж хааш нь шилжүүлдэг вэ

Танаас авсан хувийн мэдээллийг Европын Эдийн Засгийн Бүсийн (“ЕЭЗБ”) гадна оршдог улсад шилжүүлэн хадгалж болно. Үүнийг бидний эсвэл бидний нийлүүлэгч байгууллагын аль нэгний дор ЕЭЗБ-ийн гадна ажилладаг ажилтнууд боловсруулж байж болно. ЕЭЗБ-ийн гадна оршдог улсуудын хуулиуд нь хувийн мэдээлэлд ЕЭЗБ-ийн дотор байдаг хуулиудад заасан төвшний хамгаалалт олгодоггүй байх боломжтой. Ийм тохиолдолд бид тухайн мэдээллийг холбогдох өгөгдөл хамгаалалтын хуулиудын дагуу дамжуулах тал дээр зохих хамгаалалтын арга хэмжээг авсан байдаг.

5. Мэдээллийг аюулгүй байлгах

Харамсалтай нь мэдээллийг интернетээр дамжуулах нь бүрэн аюулгүй найдвартай зүйл биш юм. Бид таны манай сайт уруу дамжуулсан мэдээллийн аюулгүй байдалд баталгаа өгч чадахгүй ба та мэдээлэл дамжуулах эрсдэлээ үүрэх хэдий ч зөвшөөрөлгүй нэвтрэх явдлаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс бид нарийн чанд ажиллагааны журам, аюулгүй байдлын арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. Жишээ нь бид HTTPS олгох замаар what3words уруу орох болон түүнээс гарах холбоо харилцааг шифрлэдэг. Манай системүүд нь Лондон хотод Amazon дэд бүтэц дээр хостлогдсон файрволл бүхий Хувийн Виртуал Үүлээр хамгаалагдсан байдаг бөгөөд бид хувийн мэдээлэлтэй харьцах тал дээр нарийн дотоод журмуудыг мөрдөж өөрсдийн дэд бүтэц, серверийн аюулгүй байдлыг тогтмол хянан ажилладаг.

6. Бид таны хувийн мэдээллийг хир удаан хадгалдаг вэ

Бид таны хувийн мэдээллийг цуглуулах болсон зорилгоо биелүүлэхэд шаардагдах хугацаагаар л хадгалах ба зорилгуудад хууль эрх зүй, нягтлан бодох бүртгэл, тайлангийн шаардлагуудыг хангах явдал орно. Хувийн мэдээллийг хадгалахад зохих хугацааг тогтоохын тулд бид тухайн хувийн мэдээллийн хэмжээ, шинж чанар, мэдрэг байдал, таны хувийн мэдээллийг зөвшөөрөлгүй ашиглах эсвэл задруулахаас үүсэх гэм хорын эрсдэл, таны хувийн мэдээлэлд боловсруулалт хийж байгаа зорилго болон тухайн зорилгыг өөр аргаар биелүүлж болох эсэх, холбогдох хуулийн шаардлага зэргийг тооцдог.

Та Вебсайт болон Аппликэйшнийг ашиглах хугацаанд болон ашигласнаа больсноос хойш зохих хугацаанд бид таны хувийн мэдээллийг хадгалсаар байна.

Бидний хадгалж буй таны хувийн мэдээллийг устгах хүсэлтийг та гаргасан тохиолдолд бид тухайн хүсэлтэд боловсруулалт хийхэд шаардагдах богино хугацаагаар тухайн мэдээлэлд боловсруулалтыг үргэлжлүүлэн хийх ба таны хүсэлтийн бүртгэлийг хадгална. Нэмэлт мэдээллийг доор байгаа хэсэг 7-оос харна уу.

7. Таны эрхүүд

Бид хэрэглэгчдээ өөрийн хувийн мэдээлэлд хяналт тавьж чаддаг байх ёстой гэж үздэг. Та хувийн мэдээлэлдээ маркетингийн зорилгоор боловсруулалт хийлгэхгүй байх хүсэлтийг бидэнд тавих эрхтэй. Та аль ч үед бидэнтэй dataprotection@what3words.com хаягаар холбогдон ийм боловсруулалт хийлгүүлэхгүй байх эрхээ эдэлж болно.

Холбогдох өгөгдөл хамгаалалтын хуулийн дор та дараах эрхүүдийг эдлэх эрхтэй:

Таны талаар бидний хадгалж буй хувийн мэдээлэлд нэвтрэх эрх.

Бидэн дээр хадгалагдаж буй мэдээллийг үнэн зөв байлгах үүднээс баримт бүртгэлийгээ шинэчлэхийг биднээс шаардах эрх.

Хувийн мэдээллээ устгуулахыг биднээс шаардах эрх. Хуулийн зарга үүсгэх, хэрэгжүүлэх, хамгаалах зорилгоор таны хувийн мэдээлэлд боловсруулалт үргэлжлүүлэн хийсээр байх шаардлага үүсэх гэх мэт дээрх эрх хязгаарлагдах тохиолдлууд байх боломжтой.

Таны мэдээлэлд бид хэрхэн боловсруулалт хийж байгааг хязгаарлах эрх (жишээ нь та мэдээллийн үнэн зөв байдалтай маргаж байгаа үед бид таны гомдлыг шийдвэрлэтэл боловсруулалтыг хязгаарлаж болно).

Таны мэдээллийг өөр байгууллагад шилжүүлэхийг биднээс шаардах эрх.

Мэдээлэлд боловсруулалт хийхийг эсэргүүцэх эрх. Таны хувийн мэдээлэлд үргэлжлүүлэн боловсруулалт хийсээр байх хууль ёсны үндэслэл байх гэх мэт дээрх эрх хязгаарлагдах тохиолдлууд байх боломжтой.

Ангилал зэрэг автоматжуулсан үйл явцыг явуулах шийдвэр нь хуулийн нөлөө (болон үүнтэй ач холбогдол ижил нөлөө) дагуулах тохиолдолд ийм үйл явцад хамрагдахгүй байх эрх.

Олгосон зөвшөөрлөө эргүүлэн татах эрх (бидний хувьд энэ нь зөвхөн шууд маркетингийн зорилгоор хувийн мэдээлэлд боловсруулалт хийх үйл явцад хамаарна). Бид өөрсдийн маркетингийн мэдээ мэдээлэлдээ ‘захиалгаа цуцлах’ холбоосуудыг оруулах замаар энэхүү үйл явцыг энгийн хялбар болгосон байна.

Хэрэв та хувийн мэдээлэлтэй холбоотой ямар нэг эрхээ эдлэхийг хүсвэл dataprotection@what3words.com хаягаар бидэнд имэйл илгээнэ үү. Таныг хүсэлт явуулахад бид таны хэн болох болон ийм хүсэлт гаргах эрхтэй эсэхийг баталгаажуулах зорилгоор нэмэлт мэдээлэл асууж болно. Хэрэв таны хүсэлтийг бид үндэслэлгүй, хэт их, давтагдсан гэж үзвэл бид танаас захиргааны төлбөр нэхэмжлэх эрхтэй байна.

Бид аливаа хүсэлтийг орон нутгийн хууль тогтоомж, өөрсдийн дүрэм журмын дагуу боловсруулна. Бид аливаа санал хүсэлтэд ажлын 3 хоногийн дотор хариу өгөхийг эрмэлзэх хэдий ч үндэслэл бүхий хүсэлтүүдийг биелүүлэхэд 30 хоног зарцуулж болно.

Хэрэв та манай Вебсайт, Аппликэйшн болон үйлчилгээг ашиглахаа болихыг хүсвэл та больж болно. Хэрэв боливол Вебсайт болон Аппликэйшнд нэвтэрсэн аливаа төхөөрөмж дотор байрлуулсан күүкийг устгах нь зүйтэй юм.

Таны хувийн мэдээлэлд хэрхэн боловсруулалт хийж байгаа нь танд таалагдахгүй байвал даруй бидэнд мэдэгдэн асуудлаа шийдвэрлүүлэхийг хүсье. Хэдий тэгэх нь зүйтэй ч таны хувийн мэдээлэлд хэрхэн боловсруулалт хийж байгаа талаарх гомдлыг та өөрийн улсын зохицуулагч эрх бүхий байгууллагад гаргах эрхтэй.

8. Бусад вебсайт зэрэг гуравдагч талын өмчид Вебсайт/Аппликэйшнээс нэвтрэх нь

Манай Вебсайт болон Аппликэйшнүүд нь гуравдагч талуудын онлайн өмчтэй холбогдсон холбоосуудыг агуулдаг. Хэрэв та эдгээр онлайн өмчийн холбоосон дээр дарж нэвтэрсэн тохиолдолд тухайн онлайн өмч нь хувийн мэдээлэлд боловсруулалт хийх тус тусын хувийн нууцлалын журмуудтай байдаг болохыг анхаарна уу. Ямар нэг холбоосон дээр дарах буюу/эсвэл хувийн мэдээллийг тухайн онлайн өмч дээр оруулахын өмнө эдгээр журмуудыг анхааралтай шалгана уу.

9. Хувийн нууцлалын журамд орох өөрчлөлтүүд

Энэхүү Журамд оруулах аливаа өөрчлөлтүүд нь энэ хуудсан дээр тавигдана. Оруулах өөрчлөлтүүд нь ач холбогдол өндөртэй тохиолдолд бид танд имэйл эсвэл Вебсайт/Аппликэйшнд дараагийн удаа нэвтрэх үед зэрэг өөр зохих хэлбэрээр танд мэдэгдэнэ.

10. Бидэнтэй холбоо барихад хялбар бөгөөд бид таны санал хүсэлтийг дуртайяа сонсоно

Бид танаас энэхүү Журамтай холбоотой аливаа асуулт, сэтгэгдэл, хүсэлтийг дуртайяа хүлээн авна. Та dataprotection@what3words.com хаягаар имэйл бичин бидэнтэй холбоо барих боломжтой.

КҮҮКИЙ

Күүкий гэж таны компьютер, гар утас болон бусад төхөөрөмж дээр хадгалдаг бяцхан өгөгдөл мэдээллүүдийг хэлнэ. Пиксел гэж өөр серверийг веб хуудасны хандалт хэмжих боломжоор хангах зэрэг үйлдэл хийдэг веб хуудсан дээрх бяцхан блок кодуудыг хэлэх ба күүкийтэй хамт ашиглана. HTML5 Local Storage гэж таны веб хөтөч дотор оршдог, боловсруулалтыг хурдасгахын тулд өгөгдлүүдийг хадгалах зориулалттай бяцхан өгөгдлийн сан юм. Таны онлайнд байх цагийг илүү таатай болгох зорилгоор бид зарим үед эдгээр гурван технологийн гурвууланг ашиглаж болно.

Та өөрийн веб хөтчийн тохиргоог өөрчлөн бидний күүкий ашиглалтыг унтрааж болно. Гэвч ингэснээр Вебсайт эсвэл Аппликэйшний тодорхой хэсгүүд хуучин шигээ нэвтрэх боломжгүй болж эсвэл гүйцэтгэл өөрчлөгдөж болно.

Күүкий хуудаснуудын хооронд амар хялбараар шилжих боломж олгох, таны дуртай тохиргоог хадгалах болон Вебсайт, Аппликэйшнийг ерөнхийд нь сайжруулах зэрэг олон янзын үүрэг гүйцэтгэдэг. Күүкий нь та болон Вебсайт, Аппликэйшний хоорондох харилцааг хурдан, хялбар болгож таны хэн болохыг баталгаажуулан зөвхөн танд зориулсан контентийг хүргэхэд тусалдаг.

Бид күүкий ашиглан таныг Вебсайт, Аппликэйшний бусад хэрэглэгчдээс ялган таньдаг бөгөөд Вебсайт дээрх таны зочилсон хуудаснууд болон дарсан холбоосуудыг бүртгэдэг. Ингэснээр бид таны Вебсайт эсвэл Аппликэйшнийг ашиглалтыг илүү сайжруулж Вебсайт, Аппликэйшн болон үйлчилгээгээ сайжруулах боломжтой болдог.

Бид доор өөрсдийн ашигладаг нэгж күүкий болон яагаад тэднийг ашигладаг талаарх дэлгэрэнгүй тайлбарыг доор оруулав.

1.Google компанийн NID

_gid

_ga

_gat

__utmz

__utmc

__utma

__utmt_UA-58731966-12

_gaexp

Google Analytics гэж Google компаниас олгодог веб шинжилгээний үйлчилгээ юм.

Бид Google Analytics-ийг ашиглан өөрсдийн Вебсайтын хэрэглээнд үнэлгээ хийж тайлан гаргадаг. Google Analytics ашиглах нь бидэнд зочлогчдынхоо юу хийж байгааг илүү сайн ойлгож хэрэглэгчдийн авах сэтгэл ханамжийг илүү сайжруулахад тус болдог. Та веб хөтчөөр дамжуулан энд дарж Google Analytics-ийг ашигладаг бүх үйлчилгээнээс гарч болно.

2. HubSpot

__hssc

__hssrc

__hstc

hubspotutk

Hubspot нь Hubspot компаниас олгодог CRM (харилцагчийн харилцааны удирдлага) үйлчилгээ юм.

Бид Hubspot-ийг ашиглан what3words-д бүртгүүлэх, мэдээ мэдээлэл илгээх болон Вебсайт/Аппликэйшнд хандах хандалтуудын талаарх (хуудасны дундаж хандалт гэх мэт) өгөгдөл мэдээллийг цуглуулан дотоод шинжилгээ хийдэг.

3. Hotjar

_hjIncludedInSample

Hotjar нь Hotjar компаниас олгодог веб шинжилгээний үйлчилгээ юм.

Бид Hotjar-ийн халуун цэгийн зураглалыг ашиглан Вебсайт ашиглалтад дүн шинжилгээ хийдэг: энэ нь (нэр цохоогүй) өнгөөр кодолсон, Вебсайтын аль хэсгийг хүмүүс хамгийн их болон бага ашиглаж байгааг илтгэдэг зураглал юм. Энэ нь бидэнд өөрсдийн Вебсайтдаа өөрчлөлт оруулан хэрэглэгчдийн хэрэглээний сэтгэл ханамжийг сайжруулах боломж олгодог.

4. Matomo

_pk_id

_pk_ses

PIWIK_SESSID

__tawkuuid

piwik_auth

piwik_lang

_pk_hsr

Matomo нь InnoCraft компаниас олгодог веб шинжилгээний үйлчилгээ юм.

Бид Matomo-г ашиглан (дээрх Хэсэг 1(B)-д заасан мэдээлэл өгөгдлүүдийг цуглуулах замаар) зочлогчдынхоо үйлдлүүдийг илүү сайн ойлгож хэрэглэгчдийн хэрэглээний сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх өөрчлөлтүүдийг төлөвлөж гаргадаг.

5. Stripe

__stripe_mid

__stripe_sid

Stripe нь Stripe компаниас (болон түүний хамаарал бүхий компаниас) олгодог төлбөр тооцооны систем бөгөөд бид өөрсдийн API-ийн төлбөр авахад ашигладаг. Stripe нь күүкий ашиглан таны веб хөтчийг таны Stripe-ийн байцаалттай холбох замаар төлбөр тооцоог үр дүнтэй, аюулгүйгээр хийгдэх боломжийг олгодог.

6. Branch.io

_ga

_gid

gtm_id

Branch.io нь Branch Metrics компаниас олгодог веб шинжилгээний платформ юм.

Бид гүн холбоосоор дамжуулан Вебсайт, Аппликэйшн хоёрын хооронд хэрэглэгчид шилжихэд хэвийн жигд ажиллагааг хангах зорилгоор Branch.io-г ашигладаг (жишээ нь хэрэглэгчид 3 үгтэй хаяг дээр дарах боломжийг олгох, манай Аппликэйшнүүдийн нэгийг татаж авах болон тухайн Аппликэйшнийг анхны 3 үгтэй хаяг дээр нээгдэх боломжийг олгох гэх мэт). Branch.io-г ашигласнаар бид хэрэглэгчдийн хэрэглээний сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх өөрчлөлтүүдийг бүтээгдэхүүнүүддээ төлөвлөх боломжтой болдог.

7. Intercom

intercom-id

_ga

gtm_id

Intercom болон түүний хамаарал бүхий компаниуд нь хэрэглэгчдэд what3words-ийн талаарх асуулт асуух, бидэнд хариулах захидал бичвэрийн (Intercom гэдэг) платформыг олгодог. Intercom нь бидэнд зочлогчдод харилцагчийн дэмжлэг үзүүлэх боломжийг олгодог.

8. what3words

auth-token

хэл

is-developer

IS_SPLASH_SCREEN_CLOSED

IS_ONBOARDING_FINISHED

IS_COOKIE_NOTICE_CLOSED

Бид өөрсдөд зайлшгүй шаардлагатай күүкийг ашиглан өөрсдийн сайтуудын үйл ажиллагаанд сайжруулалт хийдэг. Баталгаажуулалтын күүкийг веб хөтөч хадгалдаг ба ингэснээр хэрэглэгчийг манай серверүүд баталгаажуулсан эсэхийг манай вебсайтууд шалгах боломжтой болдог. Мөн бид хэрэглэгчийн хэлний тохиргоо болон тухайн хэрэглэгч нь манай хөгжүүлэгч сайтын хөгжүүлэгч эсэхийг хадгалж авдаг. Бусад күүкий нь хэрэглэгч зааварчилгаар дуусгасан эсвэл Вебсайт дээрх күүкийний мэдэгдлийг хаасан гэдгийг санадаг.

9. Бусад күүкийнүүд

Дээрх күүкийнүүдээс гадна манай Вебсайтаар зочлох үед дараах сайтууд өөр өөрсдийн күүкийг үүсгэж болно:

Twitter (Хувийн нууцлалын журам | Сурталчилгааны мэдээлэл | Сурталчилгааны тохиргоо)

Google (Хувийн нууцлалын журам | Сурталчилгааны мэдээлэл | Сурталчилгааны тохиргоо)

Facebook (Хувийн нууцлалын журам | Сурталчилгааны мэдээлэл | Сурталчилгааны тохиргоо)

LinkedIn (Хувийн нууцлалын журам | Сурталчилгааны мэдээлэл | Сурталчилгааны тохиргоо)

Бид эдгээр сайтууд дээр зар сурталчилгаа явуулдаг учраас эдгээр күүкийнүүд нь бидэнд өөрсдийн зар сурталчилгааны үр дүнг хэмжих боломжийг олгодог (Facebook хуудсан дээрээс хэдэн хүн what3words-ийн сурталчилгаан дээр дарсан гэх мэт). Өөрсдийн Вебсайт дээрх хэрэглэгчдийн үйлдлүүдийг ашиглан өөрсдийн Facebook, Twitter, LinkedIn дээрх зар сурталчилгаануудын үзэгчдийг бий болгож болно. Facebook, Twitter, LinkedIn дээрх сонирхолд суурилсан зар сурталчилгаа болон үүнийг болиулах, хэрэглэгчийн тохиргоог өөрчлөх талаарх нэмэлт мэдээллийг дээрх холбоосуудаас авч болно.

Бид мөн хэрэглэгчдийг өөрийн сайтдаа буцаж зочлуулахын тулд Google AdWord-ийг дахин маркетинг хийх зорилгоор ашигладаг. Ингэхийн тулд Google AdWords-ийн күүкий дотор мэдээллийг оруулдаг AdWords дахин маркетингийн цохолтуудыг бид ашигладаг.

open chat