Давуу талууд

Шуурхай үйлчилгээ

Онцгой байдлын үеэр дуудлага өгч байгаа хүмүүс өөрсдийн байршлыг тэр бүр зөв тодорхойлж чаддаггүй. Зип код нь ихэвчлэн том талбайг хамарсан байдаг бөгөөд ихэнх газар хаягжаагүй байдаг.

Харин 3 үгтэй хаяг нь 3м x 3м хэмжээтэй квадратын өндөр нарийвчлалтай тул үргүй зардал бага гаргаж , хурдан шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх боломжийг олгодог.

Дараагийн алхам

Хуваалцахад хялбар

Олон тэмдэгтээр илэрхийлэгдэх  GPS координатуудыг тусламжийн баг, хэлтсүүд өөр хоорондоо дамжуулах явцдаа андууран алдаа гаргах нь элбэг тохиолддог.

Олон төрлийн яаралтай тусламжийн үйлчилгээг нэг цэгт үзүүлэхдээ what3words-г ашиглан тухайн байршлыг гуравхан үгээр хялбархан хуваалцах боломжтой.

Дараагийн алхам

Хялбар нэгтгэнэ

Та өөрийн програмд хоёрхон мөр код нэмэн what3words-г нэгтгэж болно. what3words-г Sopra Steria Storm, Airbox, Northgate, MIS зэрэг системүүд аль хэдийн нэгтгэсэн.

Дараагийн алхам
what3words-ыг хэрхэн ашиглах вэ?