Давуу талууд
outside a red brick house at 3 word address classmate.wide.freed

Сэтгэлд таатай үйлчилгээ

Зочид буудлуудын нэрс төстэй байх тохиолдолд зочид төөрч, буруу газар очих нь элбэг тохиолддог. Түүнчлэн , орох хаалгыг олох эсвэл зааж өгөхөд хүндрэлтэй байдаг.

3 үгтэй хаягаа зочиддоо хэлж өгснөөр тэд танай үүдийг хялбархан, саадгүй олж очно.

Олон хэлний сонголт

Гудамж, газрын нэрийг гадаад хэл дээр хэлэх амаргүй байдаг.

what3words-г одоогоор 36 хэл дээр ашиглах боломжтой тул 3 үгтэй ямар ч хаягийг өөр хэл рүү шууд шилжүүлнэ.

tourists riding camels in the desert at 3 word address heating, breeze.rectangle

Офлайн навигаци

Алслагдмал далайн эрэг, нүд баясгам үзэсгэлэнтэй газруудын хаягийг тодорхой заах, олж очиход хамгийн хэцүү байдаг. what3words-г офлайн горимд ашиглах боломжтой тул аялагчид очих газар нь хичнээн зэлүүд байсан ч хялбархан олж чадна.

what3words-г хэрхэн ашиглах вэ?