Давуу тал

Хүргэлтийн үйлчилгээний сэтгэл ханамжийг сайжруулна

Захиалгыг хүргэх цагаас хоцорсон тохиолдолд үйлчлүүлэгчдийн 43 хувь нь хүргэлтийн компанийг буруутгадаг.¹

3 үгтэй хаягийг ашиглснаар хүргэлтийг яг хүссэн газарт нь хүссэн хугацаанд нь хүргэх боломж бүрдэж жолооч нар сандарч бухимдах, очих замаа лавлаж утасдах шаардлагагүй боллоо.

Дараагийн алхам
¹Хүргэлтийн үйлчилгээ амжилтгүй болох эрсдлийг багасгах, худалдаа үйлчилгээний салбарт мөрдөж буй хаягийн мэдээллийн санг сайжруулах нь, Magento & Addressy, 2017 он.

Түргэн шуурхай хүргэлт

Гудамжны хаяг болон шуудангийн кодыг ашиглан газрын зураг дээр хайлт хийхэд байршлын тэмдэг нь аливаа барилга байгууламжийн голд заадаг. Энэ нь үүдний хаалгыг хайж хугацаа алдахад хүргэдэг ба цаашлаад хөдөө орон нутагт хаягжилтын нарийвчлал ихэнхдээ хангалтгүй байдаг.

3 үгтэй хаягийг ашиглан хот суурин газарт хүргэлт хийснээр хүргэлтийн хугацааг 42 хувиар багасгадаг ба энэ нь хүргэлтийг түргэн шуурхай хийх, мөн түлшний зардлыг хэмнэх боломжийг олгоно.²

Дараагийн алхам
²Aramex what3words хамтран 2017 онд хийсэн туршилтын судалгаа.

Улс хоорондын хүргэлтийг хялбарчилна

Дэлхийн хаягжилт нь нэгдсэн стандартгүй байгаагаас хүргэлт хийхэд алдаа гарч эсвэл бүр амжилтгүй болдог.

36 хэл дээр ашиглах боломжтой what3words апп нь OCR (Optical Character Recognition) буюу Оптик тэмдэгт таних сканнерын тусламжтайгаар улс хоорондын ложистикийг хялбар болгож байна.

Дараагийн алхам

Хүргэх цэгийг үргэлж зөв тогтооно

Лондон хотод Church Road хаягтай 14 өөр гудамж байдаг. Ижил нэртэй гудамж их байдгаас алдаж буруу байршилд очих нь амархан тохиолддог. what3words аппын AutoSuggest функц нь таны оруулсан 3 үгтэй хаяг дээр түшиглэн ухаалгаар санал болгох тул жолооч дахин буруу байршил руу очихооргүй боллоо.

Дараагийн алхам
what3words-ыг хэрхэн ашиглах вэ?
Түгээмэл асуултууд