what3words cho doanh nghiệp

Đã dùng địa chỉ
thì phải dùng
địa chỉ chính xác

what3words chia cả thế giới ra thành các ô vuông có cạnh 3 m và gán cho mỗi ô một địa chỉ đơn giản bao gồm 3 từ. Địa chỉ này có thể được tích hợp dễ dàng vào các sản phẩm, nền tảng và ứng dụng.

Chọn ngành của bạn

Ô tô
Thương mại điện tử và giao hàng
Kho vận
Hạ tầng, đất đai và tài sản
Taxi và dịch vụ đặt xe
Cứu hộ, cứu nạn
Bản đồ và định vị
Du lịch, sự kiện và địa điểm
Hoạt động nhân đạo
Câu hỏi thường gặp