what3words Күүкинүүдийн талаарх Бодлого

Энэ хуудсанд манай (Studio 301 Great Western Studios, 65 Alfred Rd, London, England, W2 5EU, UK хаягтай what3words Limited ) компани нь күүкинүүд болон түүнтэй ижил технологиудыг хэрхэн ашигладаг талаар тодорхойлсон. Та өгөгдөл хамгаалахтай холбоотой бусад асуудлуудын талаарх мэдээллийг Нууцлалын Бодлого дотроос олох боломжтой.

Күүкинүүд нь таныг вебсайтад зочлоход таны утас, таблет эсвэл компьютер дээр хадгалагддаг бага хэмжээний өгөгдөл юм. Күүкинүүд нь танд тусгайлан тохируулсан агуулгыг хүргэхийн тулд танд хуудас хооронд үр дүнтэй шилжих, өөрийн сонголтыг хадгалах боломж олгож, вебсайтын эзэмшигчдэд таныг баталгаажуулах зэрэг төрөл бүрийн олон ажлыг гүйцэтгэдэг. Күүкинүүд нь та болон вебсайт, апликейшнуудын хоорондын харилцааг илүү хурдан, илүү хялбар болгож өгдөг.

Пикселүүд нь ихэвчлэн күүкитэй холбоотойгоор хэрэглэгддэг бөгөөд өөр серверт веб хуудасны хандалт хэмжих боломжыг олгодог веб хуудсан дээрх бяцхан блок код юм. HTML5 Local Storage нь веб сайтууд боловсруулалтаа хурдасгахын тулд өгөгдлүүдийг хадгалах зориулалттай таны хөтөч дотор байрладаг бяцхан өгөгдлийн сан юм. Таны онлайнд байх цагийг илүү таатай болгох зорилгоор бид зарим үед эдгээр гурван технологийг бүгдийг нь ашиглаж болно.

Бид өөрсдийн ашигладаг нэгж күүкинүүд (ба хамаарах тохиолдолд холбогдох пикселүүд) болон яагаад тэднийг ашигладаг талаарх дэлгэрэнгүй тайлбарыг доор оруулав.

Та биднийг тодорхой төрлийн күүкинүүдийг ашиглахыг унтраахын тулд манай күүкиний баннер дээрх тохиргоогоо удирдах эсвэл хөтөчийнхөө тохиргоог тохируулах боломжтой. Гэсэн хэдий ч ингэснээр вебсайт эсвэл апликейшнүүдийн хэсгүүдэд хуучин шигээ хандах боломжгүй болох эсвэл тэдгээрийн гүйцэтгэл өөрчлөгдөж болно.

Заавал шаардагдах күүкинүүд

Дараах күүкийнүүд манай вебсайтын тодорхой функцуудыг идэвхжүүлэхэд шаардлагатай.

1. what3words

auth-token

site_language

threewordaddress_language

is-developer

IS_COOKIE_NOTICE_CLOSED

cookie_preferences

auth_id

auth_scope

oauth_provider

plugin

app_state_id

auth_type

Баталгаажуулах күүкийг хэрэглэгчийн хөтөч дээр хадгалснаар тухайн хэрэглэгч what3words бүртгэл рүү нэг л нэвтэрсэн бол нэг удаа зочлоход хэрэглэгчийн нэр ба нууц үгийг олон удаа оруулах шаардлагагүй. Хэрэглэгчийг энэ мэдээллээ олон удаа оруулахаас сэргийлэхийн тулд бид түүнчлэн хэрэглэгчийн хэлний сонголт ба хэрэв тэд өөрсдийгөө хөгжүүлэгч (манай хөгжүүлэгчийн сайтад) гэж бидэнд хэлсэн тохиолдолд түүнийг хадгална. Бусад күүкинүүд нь хэрэглэгч манай зааварчилгааг үзэж дуусгасан эсвэл вебсайт дээрх күүкиний мэдэгдлийг хаасан эсэхийг санадаг.

2. Intercom

Intercom, Inc. болон түүний салбар компаниуд нь хэрэглэгчид what3words-ийн талаар бидэнтэй холбогдож, (жишээ нь, бидэнд асуулт илгээх) бидэнд түүнд хариулах боломжийг олгодог зурвас солилцох платформын (Intercom гэдэг) үйлчилгээг үзүүлдэг. Intercom нь өөрсдийн зочдод хэрэглэгчийн дэмжлэг үзүүлэх боломжийг бидэнд олгодог.

3. Stripe

Stripe нь Stripe, Inc. компаниас (болон түүний салбар компаниудаас) үзүүлдэг төлбөр тооцооны систем бөгөөд бид үүнийг өөрсдийн API-ийн төлбөрөө авахад ашигладаг. Stripe нь төлбөр тооцоог үр дүнтэй, аюулгүйгээр гүйцэтгэхийн тулд таны хөтөчийг таны Stripe-ийн нэвтрэх мэдээлэлтэй холбох замаар күүкинүүдийг тохируулдаг.

4. Баталгаажуулалт

Facebook Баталгаажуулалт

Google Баталгаажуулалт

Apple Баталгаажуулалт

Эдгээр күүкинүүд нь what3words бүртгэлүүдэд нийгмийн сүлжээгээр нэвтрэх сонголтуудыг хэрэглэгчдэд харуулахад шаардагддаг бөгөөд хэрэв хэрэглэгчид what3words бүртгэл үүсгэх эсвэл түүндээ нэвтрэхийн тулд Facebook, Google эсвэл Apple бүртгэл ашиглахыг хүссэн тохиолдолд нийгмийн сүлжээгээр нэвтрэх боломжийг олгодог.

Вебсайтын хэрэглээг хэмждэг күүкинүүд

Дараах күүкинүүд нь бидэнд өөрсдийн зочдын зан төлөвийг ойлгох болон хэрэглэгчийн туршлагыг сайжруулах зорилгоор энэхүү ойлголтыг өөрсдийн вебсайт ба апликейшнийг өөрчлөхөд ашиглах боломжийг олгодог. Эдгээр күүкинүүдийг ашигласнаар бид вебсайтын хэрэглээний нэрийг нууцалсан, нэгтгэсэн статистикийг нэгтгэх боломжтой.

5. what3words

device_group_id

onboarding-done

onboarding-variant

6. Branch.io

Branch.io нь Branch Metrics, Inc компаниас үзүүлдэг веб дүн шинжилгээний платформ юм. Бид гүн холбоосоор дамжуулан манай вебсайт болон апликэйшн хооронд шилжихэд нь хэрэглэгчдэд жигд ажиллагааг хангах зорилгоор Branch.io-г ашигладаг (жишээ нь, хэрэглэгчид манай вебсайт дээрх 3 үгтэй хаяг дээр дарах боломжийг олгох, манай апликейшнүүдийн нэгийг татаж авах болон тухайн апликейшнд анхны 3 үгтэй хаяг дээр нээгдэх боломжийг олгох гэх мэт). Branch.io-г ашигласнаар бид өөрсдийн хэрэглэгчдийн хэрэглэгчийн туршлагыг сайжруулах өөрчлөлтүүдийг бүтээгдэхүүнүүддээ төлөвлөх боломжтой болдог.

7. HubSpot

Hubspot нь Hubspot Inc. компанийн үзүүлдэг CRM (хэрэглэгчийн харилцааны удирдлага) үйлчилгээ юм. Бид Hubspot-ийг ашиглан what3words-д бүртгүүлэх, мэдээ мэдээлэл илгээх ажиллагааг хялбарчлах болон өөрсдийн дотоод дүн шинжилгээний зорилгоор өөрсдийн вебсайт/апликейшнүүдтэй холбоотой (жишээ нь, хуудасны дундаж хандалт) өгөгдлийг цуглуулдаг.

8. Hotjar

Hotjar нь Hotjar Ltd компаниас үзүүлдэг веб дүн шинжилгээний үйлчилгээ юм. Hotjar нь биднийг халуун цэгийн зураглалаар хангадаг тул бид үүнийг вебсайт хэрэглээнд дүн шинжилгээ хийхийн тулд ашигладаг: энэ нь (нэрийг нь нууцалсан) өнгөөр кодолсон, вебсайтын аль хэсгийг хүмүүс хамгийн их эсвэл бага ашиглаж байгааг илтгэдэг зураглал юм.

9. Datadog

Datadog бол өөрсдийн веб серверүүдийн хэрэглээ ба гүйцэтгэлийг хэмжихдээ бидний ашигладаг веб дүн шинжилгээний үйлчилгээ юм. Жишээлбэл, бид зөв серверийн хүчин чадалтай эсэх болон манай сайтыг удаан ажиллуулахад хүргэж байгаа гүйцэтгэлийн ямар нэг асуудал бидэнд байгаа эсэхийг тодорхойлохын тулд хэрэгслийг ашигладаг.

10. Mixpanel

Mixpanel нь Mixpanel, Inc. компаниас үзүүлдэг веб дүн шинжилгээний платформ юм. Бид Mixpanel-ийг хэрэглэгчид манай вебсайтын аль хуудсанд зочилсон тухай болон санал болгогчийн мэдээлэл (тухайлбал, хайлтын хэрэгслээс аль вебсайтын хэрэглэгч зочилсон) зэрэг мэдээллийг цуглуулахад ашигладаг. Бид энэхүү мэдээллийг дотоод дүн шинжилгээний зорилгоор ашигладаг бөгөөд ингэснээр бид хэрэглэгчийн туршлагыг сайжруулах боломжтой болдог.

Манай харилцаа холбоо ба маркетингийн ажиллагаанд тусалдаг күүкинүүд

Бид what3words-ийн тухай үгийг түгээж, зочдыг манай вебсайт/апликейшнүүд рүү эргэн очихыг хөхүүлэн дэмжихийг хүсч байна. Тиймээс бид бусад вебсайтууд дээр цахим зар сурталчилгааг харуулдаг бөгөөд дараах күүкинүүд нь бидэнд өөрсдийн цахим зар сурталчилгааны аяны үр дүнг хэмжих боломжийг олгодог (жишээ нь, Facebook хуудсан дээрээсээ хэдэн хүн what3words-ийн зар сурталчилгаан дээр дарсан, what3words-ийн зар сурталчилгааг харсаны дараа хэдэн хүн апликейшнуудын нэгийг суулгасан гэх мэт).

Манай вебсайт дээрх хэрэглэгчийн зан төлөвийг манай Twitter, TikTok, Facebook ба LinkedIn зар сурталчилгааны аянд үзэгч бүрдүүлэхэд ашиглаж болно (жишээ нь, хэрэв та манай вебсайтад зочилдог бол гуравдагч талуудын явуулж буй зар сурталчилгааг харуулдаг өөр вебсайт дээр what3words-ийн зар сурталчилгаа танд харагдажболно). Мөн бид манай вебсайтад зочилсон эсвэл what3words апликейшныг суулгасан хэрэглэгчдийг эргэн ирэхэд хөхүүлэн дэмжихийн тулд тухайн хүмүүсийн зочилсон өөр вебсайтууд дээр сурталчилгааг харуулдаг гэсэн утгатай “дахин маркетинг хийх” зорилгоор Google AdWords-г ашиглаж болно. Үүнийг гүйцэтгэхийн тулд бид тухайн вебсайтад зочилсон эсвэл вебсайтад тодорхой үйлдэл хийсэн бол тодорхой компьютер дээрх веб хөтөчийг онцгойлон таньдаг энэ тохиолдолд санамсаргүйгээр үүсгэсэн тоо болох күүкинүүдийг ашигладаг.

Дараах холбоосуудад Twitter, TikTok, Google, Facebook, LinkedIn дээрх сонирхолд суурилсан зар сурталчилгааны талаар болон эдгээрийг хүлээн авахгүй байх эсвэл хэрэглэгчийн тохиргоог өөрчлөх тухай нэмэлт мэдээллүүд байгаа.

11. what3words mp_w3w_mp_analytics
12. Twitter
( Нууцлалын Бодлого |

13. Google ( Нууцлалын Бодлого | )

14. Facebook ( Нууцлалын Бодлого | Зар Сурталчилгааны Сонголтууд )

15. LinkedIn ( Нууцлалын Бодлого | Сурталчилгааны тохиргоо )
16. TikTok ( Нууцлалын Бодлого | Сурталчилгааны тохиргоо )