Chính sách Quyền riêng tư của what3words

(cập nhật lần cuối vào tháng 6/2023)

Đối với các hoạt động Xử lý được mô tả trong chính sách quyền riêng tư này (“ Chính sách ”), what3words Limited , một công ty có địa chỉ đăng ký tại Studio 301 Great Western Studios, 65 Alfred Rd, London, Anh Quốc, W2 5EU, Vương quốc Anh (“ what3words ”, “ chúng tôi ”) là Bên kiểm soát, trừ khi có quy định khác.

Chính sách này áp dụng cho các cá nhân bên ngoài tổ chức của chúng tôi mà chúng tôi có sự tương tác, bao gồm khách truy cập vào Trang web, người dùng Ứng dụng của chúng tôi, khách hàng doanh nghiệp cũng như những người dùng khác của chúng tôi (gọi chung là “ bạn ”). Chính sách này nêu chi tiết các Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập liên quan đến bạn và giải thích cách chúng tôi xử lý các Dữ liệu cá nhân đó. Các thuật ngữ đã định nghĩa được sử dụng trong Chính sách này được giải thích trong phần 9 bên dưới.

Chúng tôi cam kết bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi hoan nghênh mọi câu hỏi, nhận xét và yêu cầu của bạn về Chính sách này. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email về địa chỉ dataprotection@what3words.com .

Chính sách này sẽ có nhiều thông tin chi tiết hơn, nhưng dưới đây là những điểm chính yếu:

 • Chúng tôi sẽ nhận các dữ liệu – có thể cấu thành Dữ liệu cá nhân theo luật hiện hành – để cung cấp các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi . Tuy nhiên, chúng tôi không nhận bất cứ dữ liệu nào được tạo cho các dịch vụ khẩn cấp (what3words Lite) từ việc sử dụng ứng dụng của chúng tôi.
 • Chúng tôi không thể (và sẽ không) theo dõi hoạt động di chuyển của bạn – chúng tôi chỉ nhận dữ liệu về các ô bạn mở/nhấp vào hoặc địa chỉ có 3 từ mà bạn tìm kiếm khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi (để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn địa chỉ hoặc vị trí theo 3 từ liên quan đó).
 • Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu để phân tích khách hàng và hành vi của khách truy cập nói chung (hoàn toàn không ở cấp độ cá nhân). Giống như hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến, chúng tôi làm điều này để có thể cải thiện trải nghiệm của người dùng trên trang web và ứng dụng cũng như cải thiện các dịch vụ của chúng tôi.
 • Chúng tôi không chia sẻ bất kỳ dữ liệu nào với bên thứ ba để họ quảng cáo sản phẩm/dịch vụ của họ cho bạn .
 • Chúng tôi tiến hành các chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số của riêng chúng tôi trên các trang web khác, chẳng hạn như các trang web mạng xã hội để nâng cao nhận thức về what3words. Chính sách cookie nêu cụ thể cách bạn có thể chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích trên các trang web đó nếu muốn.
 • Chúng tôi sẽ chỉ gửi bản tin cho bạn khi đã được bạn chấp thuận và bạn có thể từ chối không nhận bản tin bất cứ lúc nào.
 • Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn (theo các ý định và mục đích của Đạo luật về Quyền riêng tư Người tiêu dùng của Tiểu bang California (CCPA)).

1. Chúng tôi thu thập hoặc tạo ra các dữ liệu gì, chúng tôi sử dụng dữ liệu đó để làm gì và cơ sở pháp lý của chúng tôi là gì?

Trong phần này, đối với từng sản phẩm, dịch vụ hoặc tính năng cụ thể của sản phẩm hay dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ mô tả Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập hoặc tạo lập, mục đích mà chúng tôi sử dụng dữ liệu này và cơ sở pháp lý của hoạt động Xử lý có liên quan.

(A) Sản phẩm của chúng tôi được thiết kế dành cho các dịch vụ khẩn cấp

Nếu bạn là người dùng sản phẩm được tạo cho các dịch vụ khẩn cấp (what3words Lite) của chúng tôi, chúng tôi không thu thập bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào về bạn: để biết thêm thông tin, vui lòng xem chính sách quyền riêng tư liên quan ở đây .

Chúng tôi cung cấp một dịch vụ khác cho các dịch vụ khẩn cấp (và các tổ chức khác) có tên là “FindMe”. Các dịch vụ khẩn cấp (hoặc các tổ chức khác) có thể gửi cho bạn một liên kết “FindMe”, liên kết này được thiết kế để bạn có thể cho họ biết vị trí địa chỉ của bạn bằng 3 từ. Nếu bạn mở một liên kết “FindMe” được gửi cho bạn, chúng tôi sẽ thu thập Dữ liệu cá nhân sau đây về bạn:

 • Địa chỉ IP; và
 • vị trí địa chỉ bằng 3 từ mà bạn đã tìm kiếm hoặc đến.

Việc xử lý dữ liệu này là bắt buộc về mặt kỹ thuật để chúng tôi cung cấp dịch vụ này. Chúng tôi có lợi ích hợp pháp khi thực hiện việc Xử lý này nhằm mục đích cung cấp dịch vụ “FindMe”.

(B) Trang web và ứng dụng của chúng tôi

Nếu bạn truy cập Trang web hoặc sử dụng Ứng dụng, chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân sau về bạn:

 • các vị trí địa chỉ bằng 3 từ bạn đã tìm kiếm hoặc đến (kể cả mọi nội dung bạn nhập sai vào thanh tìm kiếm);
 • nếu bạn tìm kiếm địa chỉ 3 từ bằng chức năng thoại, tập tin âm thanh sẽ được chuyển thành văn bản thông qua các phương pháp tự động bằng phần mềm do đối tác của chúng tôi, Cerence , cung cấp, sau đó tập tin âm thanh sẽ bị xóa bỏ ngay lập tức. Chúng tôi sẽ nhận một tập tin văn bản gồm 3 từ bạn đã nói, với điều kiện 3 từ đó là hoặc nghe giống như sự kết hợp của 3 từ trong danh sách từ của chúng tôi;
 • địa chỉ IP của bạn;
 • ID thiết bị của bạn;
 • loại trình duyệt, thiết bị và hệ điều hành mà bạn đang sử dụng (ví dụ: trình duyệt Chrome, thiết bị Samsung và hệ điều hành Android);
 • thông tin người giới thiệu (bạn đã truy cập trang web nào từ, ví dụ: công cụ tìm kiếm);
 • múi giờ;
 • tùy chọn người dùng (ví dụ: ngôn ngữ);
 • các trang bạn đã truy cập/hành động bạn đã thực hiện trên Trang web và Ứng dụng cũng như ngày giờ liên quan;
 • thông tin thống kê tổng hợp liên quan đến cách bạn và những người khác tương tác với Trang web và Ứng dụng;
 • nếu bạn chọn sử dụng tính năng ảnh trong Ứng dụng, thì sẽ là địa chỉ gồm 3 từ mà tại đó ảnh được chụp (chứ không phải bản thân bức ảnh đó) và hành động nhấn nút “chia sẻ” (nếu có);
 • nếu bạn chọn tải về các tài liệu có sẵn trên Trang web của chúng tôi, chẳng hạn như bộ công cụ what3words hoặc hoạt động giáo dục liên quan đến what3words, thì sẽ là tên, địa chỉ email của bạn và bất kỳ thông tin nào khác được yêu cầu bởi biểu mẫu đăng ký có liên quan mà bạn chọn cung cấp cho chúng tôi; và
 • nếu bạn liên hệ với chúng tôi để đặt câu hỏi, báo cáo sự cố hoặc vì bất kỳ lý do nào khác (ví dụ như sử dụng nền tảng nhắn tin Intercom ), thì sẽ là tên, thông tin liên lạc và thông tin liên lạc của bạn với chúng tôi.

Các mục đích mà chúng tôi thu thập dữ liệu này là:

 • để cung cấp dịch vụ mà bạn kỳ vọng (chuyển đổi địa chỉ 3 từ thành tọa độ hoặc ngược lại);
 • (chỉ dành cho chức năng tìm kiếm bằng giọng nói) để cho phép chuyển đổi âm thanh thành văn bản thông qua các phương pháp tự động;
 • để đảm bảo rằng nội dung từ Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho bạn và cho thiết bị của bạn;
 • để cải thiện các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trong thời gian ngắn, chẳng hạn bằng cách cung cấp cho bạn các kết quả tìm kiếm phù hợp hơn;
 • để cải thiện các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trong lâu dài bằng cách hiểu rõ cách thức bạn và những người dùng khác tương tác với các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi phân tích toàn bộ hành vi của khách hàng và khách truy cập chứ tuyệt đối không ở cấp độ cá nhân – điều này có nghĩa là chúng tôi tạo ra các số liệu tổng hợp để đo lường hiệu suất của các dịch vụ của mình;
 • để đưa ra các đề xuất cho bạn xung quanh các chức năng đó của Trang web hoặc Ứng dụng mà phù hợp nhất với bạn, dựa trên việc bạn sử dụng các nền tảng đó;
 • để thông báo cho bạn về bất cứ thay đổi quan trọng nào đối với các dịch vụ của chúng tôi;
 • để gửi cho bạn những tài liệu mà bạn đang chọn tải về từ Trang web;
 • để trả lời các câu hỏi, giải quyết các báo cáo của bạn về mọi vấn đề và/hoặc tranh chấp cũng như cải thiện hiệu suất hoạt động; và
 • để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi theo quy định của pháp luật hiện hành cũng như để thiết lập, thực thi và bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi.

Chúng tôi cho rằng mình có lợi ích hợp pháp trong việc Xử lý dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập thông qua Trang web và Ứng dụng của mình để cung cấp dịch vụ mà bạn đang mong đợi. Chúng tôi cũng có lợi ích hợp pháp trong việc Xử lý dữ liệu cá nhân để phân tích và hiểu rõ hơn cách thức mỗi dịch vụ đang được sử dụng ra sao. Khi thu thập Dữ liệu cá nhân thông qua việc sử dụng cookie phân tích, chúng tôi có được sự chấp thuận trước của bạn đối với quá trình Xử lý này (bạn có thể rút lại bất kỳ lúc nào) – vui lòng xem phần D bên dưới. Chúng tôi cũng Xử lý dữ liệu cá nhân khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý .

(C) Tài khoản và vị trí đã lưu của what3words

Nếu bạn chọn đăng ký một tài khoản trên Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân sau về bạn:

 • họ tên của bạn;
 • địa chỉ email của bạn hoặc, nếu bạn chọn sử dụng những cách sau để đăng nhập, thì là thông tin xác thực bên thứ ba của bạn (ví dụ: ID Google, Apple hoặc Facebook của bạn);
 • quốc gia của bạn; và
 • mật khẩu tài khoản what3words bạn đã chọn.

Xin lưu ý rằng để trở thành chủ tài khoản what3words, bạn phải đáp ứng được yêu cầu về độ tuổi tối thiểu nhất định của chúng tôi, như nêu trong Điều khoản và điều kiện .

Bạn không bắt buộc phải cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin nào trong số này để sử dụng Trang web hoặc Ứng dụng, nhưng bạn cần phải là chủ tài khoản đã đăng ký để sử dụng một số chức năng nhất định, chẳng hạn như “Vị trí đã lưu”. Chức năng “Vị trí đã lưu” sẽ cho phép người dùng ở một số vùng tài phán lưu lại các địa chỉ gồm 3 từ cụ thể và ghi chú cho từng địa chỉ (ví dụ: “nhà riêng” hoặc “cơ quan”) và chúng tôi sẽ lưu trữ những địa chỉ này (cùng với thông tin tài khoản của bạn) để bạn có thể truy cập chúng bất cứ khi nào bạn đăng nhập vào. Bạn cũng có thể chọn xóa “Vị trí đã lưu” bất cứ lúc nào trong tài khoản của mình hoặc xóa hoàn toàn tài khoản của bạn.

Vì bạn có thể chọn nội dung của riêng mình cho ghi chú của “Vị trí đã lưu”, chúng tôi có các quy tắc sau trong Điều khoản và điều kiện của chúng tôi: vui lòng không lưu bất kỳ dữ liệu cá nhân nào về người khác trong ghi chú của bạn (chẳng hạn như tên của người khác) hoặc bất kỳ dữ liệu cá nhân nhạy cảm nào như thông tin sức khỏe. Mặc dù điều này vi phạm các điều khoản của chúng tôi, nhưng có thể ai đó đã đưa dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn vào phần ghi chú của người đó: ví dụ như bạn của bạn lưu một vị trí và ghi chú bằng tên của bạn. Bạn có thể giảm thiểu điều này bằng cách yêu cầu bạn bè/gia đình tôn trọng các điều khoản của chúng tôi và không lưu các vị trí có thông tin liên quan đến bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện các quyền của mình như được quy định rõ hơn trong phần 6 bên dưới.

Khi bạn nhập địa chỉ email của người khác để cho phép họ truy cập vào liên kết dẫn đến danh sách “Vị trí đã lưu” mà bạn đã tạo, hãy đảm bảo rằng bạn được người này cho phép sử dụng địa chỉ email của họ theo cách này. Các địa chỉ email này sẽ được mã hóa và lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi với mục đích duy nhất là xác thực người nhận; nếu người nhận không mở liên kết, địa chỉ email đó sẽ bị xóa khỏi hệ thống của chúng tôi trong vòng 7 ngày.

Nếu cài đặt thiết bị của bạn được chọn để nhận thông báo đẩy, bạn có thể nhận được thông báo liên quan đến tiếp thị, khuyến mại và các tính năng của sản phẩm, chẳng hạn như vị trí đã lưu. Ví dụ: nếu ai đó mời bạn theo dõi một danh sách hoặc nếu ai đó cập nhật danh sách mà bạn đang theo dõi. Bạn có thể quản lý các tùy chọn thông báo đẩy của mình hoặc tắt các thông báo này bất kỳ lúc nào trong cài đặt thiết bị của bạn.

Chúng tôi sẽ phân tích dữ liệu tổng hợp (nghĩa là dữ liệu chung liên quan đến tất cả người dùng chứ tuyệt đối không liên quan đến bất kỳ người dùng cụ thể nào) về “Vị trí đã lưu” để cải thiện các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trong lâu dài (ví dụ: có bao nhiêu người ghi chú là “nhà riêng”, mọi người ghi chú bằng ngôn ngữ nào, v.v.).

Chúng tôi cho rằng mình có lợi ích hợp pháp trong việc phân tích Dữ liệu cá nhân có liên quan mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong vai trò là chủ tài khoản what3words để hiểu rõ hơn cách thức dịch vụ của chúng tôi đang được sử dụng cũng như để cải thiện chất lượng và việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Cơ sở pháp lý của chúng tôi cho việc Xử lý dữ liệu cá nhân khác được đề cập ở trên là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà chúng tôi đã ký kết với bạn ( Điều khoản và điều kiện của chúng tôi).

(D) Cookie

Chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để phân biệt bạn với những người dùng khác: cụ thể là để chúng tôi có thể mang lại trải nghiệm liền mạch giữa Ứng dụng và Trang web cũng như để chúng tôi có thể phân tích dữ liệu sử dụng tổng hợp (ví dụ: có bao nhiêu người quay lại Trang web của chúng tôi nhiều hơn một lần). Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng cookie để đo lường mức độ thành công của các chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số và tạo dựng lượng khán giả cho các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi trên các trang mạng xã hội.

Vì những mục đích này, chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân sau về bạn: hồ sơ về quảng cáo và nội dung của chúng tôi được hiển thị trên các trang hoặc màn hình hiển thị cho bạn xem và hồ sơ về bất cứ tương tác nào mà bạn có thể có với nội dung hoặc quảng cáo đó.

Để biết thêm chi tiết về các cookie cụ thể, vui lòng xem Chính sách cookie của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các Cookie này khi chúng tôi đã nhận được chấp thuận trước của bạn đối với việc Xử lý (mà bạn có thể rút lại bất kỳ lúc nào), ngoại trừ các cookie thiết yếu khi chúng tôi cho rằng chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc sử dụng các cookie này để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi.

(E) Bản tin

Nếu bạn đăng ký nhận bản tin email của chúng tôi (bạn có thể đăng ký tại đây ), chúng tôi có thể thu thập các Dữ liệu cá nhân sau về bạn:

 • họ tên của bạn; và
 • địa chỉ email của bạn và/hoặc các thông tin liên lạc khác.

Chúng tôi chỉ gửi bản tin khi chúng tôi đã có được chấp thuận của bạn và bạn có thể chọn không nhận các thông tin liên lạc như vậy bất kỳ lúc nào bằng cách nhấn vào liên kết hủy đăng ký ở cuối bất cứ thông báo email nào hoặc bằng cách gửi email cho chúng tôi về địa chỉ dataprotection@what3words.com . Chúng tôi có thể sử dụng thẻ pixel trong email của mình để tổng hợp các số liệu thống kê (ví dụ: có bao nhiêu người đang mở email bản tin) nhằm đo lường mức độ thành công của các chiến dịch quảng cáo qua email. Chúng tôi cho rằng mình có lợi ích hợp pháp trong việc thu thập thông tin phân tích liên quan đến các tương tác với email của chúng tôi nhằm đảm bảo rằng chúng tôi tiếp tục cung cấp thông tin có liên quan cho người nhận.

(F) w3w.community và Người thử nghiệm bản Beta

Nếu có tài khoản what3words, bạn có thể chọn tham gia cộng đồng những người hỗ trợ toàn cầu của chúng tôi, w3w.community . Bạn cũng có thể tham gia chương trình Thử nghiệm bản Beta what3words ở đây , để chúng tôi có thể liên hệ với bạn nhằm đánh giá các sản phẩm của what3words. Trong từng trường hợp, chúng tôi có thể thu thập các Dữ liệu cá nhân sau về bạn:

 • họ tên của bạn;
 • địa chỉ email của bạn và/hoặc các thông tin liên lạc khác;
 • bất kỳ thông tin nào khác mà biểu mẫu đăng ký yêu cầu và/hoặc bạn chọn cung cấp cho chúng tôi;
 • nội dung người dùng bao gồm văn bản, hình ảnh, video và nội dung khác mà bạn chọn chia sẻ trên/đăng lên diễn đàn w3w.community của chúng tôi hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi theo cách khác; và
 • dữ liệu liên quan đến tương tác của bạn với w3w.community (ví dụ: mức độ phổ biến của các bài đăng của bạn).

Xin lưu ý rằng nội dung người dùng mà bạn đăng tải có thể hiển thị với bất kỳ ai trên internet.

Quá trình Xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà chúng tôi đã ký kết với bạn ( ở đây dành cho w3w.community và ở đây dành cho Người thử nghiệm bản Beta). Chúng tôi cũng Xử lý nội dung của người dùng để hiểu rõ cách bạn và những người dùng khác tương tác với các dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi cho rằng mình có lợi ích hợp pháp khi làm như vậy để cải thiện các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trong lâu dài.

Đối với các thành viên của w3w.community, chúng tôi có thể Xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để cá nhân hóa nội dung/trải nghiệm của bạn trên diễn đàn cộng đồng, nhằm cho phép chúng tôi thưởng cho bạn dựa trên các hoạt động cộng đồng (ví dụ: điểm ảo, tuân theo các điều khoản và điều kiện của chúng tôi), và để cho phép chúng tôi cung cấp loại nội dung và tài liệu tiếp thị (nếu bạn đã chấp thuận nhận các tài liệu tiếp thị) mà chúng tôi cho rằng bạn sẽ quan tâm nhiều nhất. Chúng tôi cho rằng mình có lợi ích hợp pháp trong quá trình Xử lý này để chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của bạn đối với w3w.community.

(G) API của what3words

Nếu bạn đăng ký giao diện lập trình ứng dụng what3words hiện có ở đây (“ API ”), chúng tôi có thể thu thập các Dữ liệu cá nhân sau:

 • họ tên của bạn;
 • địa chỉ email của bạn và/hoặc các thông tin liên lạc khác;
 • mật khẩu tài khoản bạn đã chọn;
 • dữ liệu liên quan đến các hoạt động nghề nghiệp của bạn (ví dụ: chức danh công việc và ngành nghề của bạn);
 • thông tin thanh toán của bạn, được nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi, Stripe , thu thập và lưu trữ thay mặt chúng tôi;
 • nội dung của mỗi lệnh gọi API (ví dụ: địa chỉ 3 từ được tìm kiếm) và nhãn thời gian của lệnh gọi;
 • khóa API (mã định danh duy nhất được sử dụng để xác thực người dùng/chương trình thực hiện lệnh gọi tới API);
 • địa chỉ IP mà từ đó lệnh gọi API đã được thực hiện; và
 • nếu bạn sử dụng API giọng nói, thì một tập tin âm thanh sẽ được phiên âm thành văn bản thông qua các phương pháp tự động bằng phần mềm do đối tác của chúng tôi, Speechmatics , cung cấp, sau đó tập tin âm thanh này sẽ bị xóa bỏ ngay lập tức. Chúng tôi sẽ nhận một tập tin văn bản gồm 3 từ bạn đã nói, với điều kiện 3 từ đó là hoặc nghe giống như sự kết hợp của 3 từ trong danh sách từ của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thu thập nội dung của bất kỳ lệnh gọi API nào hoặc địa chỉ IP mà từ đó lệnh gọi API được thực hiện cho người dùng dịch vụ khẩn cấp của chúng tôi.

Mục đích mà chúng tôi sử dụng dữ liệu này là để cung cấp dịch vụ mà bạn đang mong đợi (chuyển đổi địa chỉ 3 từ thành tọa độ hoặc ngược lại), để thanh toán cho dịch vụ, nhằm phân tích và hiểu rõ hơn về cách dịch vụ đang được sử dụng cũng như để mang đến cho bạn trải nghiệm phù hợp hơn nếu chúng tôi liên hệ với bạn (ví dụ: để nhận phản hồi). Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để thông báo cho bạn về các bản cập nhật đối với API hoặc thông tin liên quan đến dịch vụ tương tự.

Quá trình Xử lý dữ liệu cá nhân để cung cấp dịch vụ của chúng tôi và nhận thanh toán cho dịch vụ đó là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà chúng tôi đã ký kết với bạn ( ở đây ). Đối với việc phân tích việc sử dụng API, chúng tôi cho rằng mình có lợi ích hợp pháp khi làm như vậy để hiểu rõ hơn cách thức API đang được sử dụng và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

(H) Bộ ứng dụng Doanh nghiệp của chúng tôi

Chúng tôi cấp phép bộ ứng dụng doanh nghiệp của mình cho các đối tác, cho phép họ chuyển đổi địa chỉ 3 từ thành tọa độ (hoặc ngược lại) trong các sản phẩm và ứng dụng của riêng họ. Công nghệ này được lưu trữ trên các máy chủ của chính đối tác và chúng tôi không nhận được Dữ liệu cá nhân nào từ việc sử dụng này.

(I) Tiếp thị từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp và các khách hàng doanh nghiệp/đối tác của chúng tôi

Khi bạn là khách hàng doanh nghiệp/đối tác tiềm năng hoặc hiện tại của what3words, chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân sau đây về bạn:

 • họ tên, địa chỉ email và số điện thoại của bạn;
 • dữ liệu liên quan đến các hoạt động nghề nghiệp của bạn (ví dụ: chức danh công việc và ngành nghề của bạn);
 • tên và địa chỉ của doanh nghiệp mà bạn sở hữu hoặc đại diện; và
 • nội dung mà bạn đăng tải trên các trang web khác (ví dụ: các trang web mạng xã hội).

Đối với các khách hàng/đối tác doanh nghiệp tiềm năng, chúng tôi có thể thu thập thông tin này trực tiếp từ bạn hoặc từ các nguồn có sẵn công khai như LinkedIn, và tùy thuộc vào bất kỳ hạn chế nào của luật pháp sở tại, chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn nhằm mục đích thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như thảo luận về bất cứ mối quan hệ đối tác tiềm năng nào. Nếu bạn không muốn được chúng tôi liên hệ sau khi chúng tôi đã liên hệ với bạn, vui lòng cho chúng tôi biết. Đối với các khách hàng/đối tác doanh nghiệp hiện tại, chúng tôi sử dụng thông tin này cho mục đích quản trị kinh doanh, bao gồm cả việc thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi theo hợp đồng.

Đối với các khách hàng/đối tác doanh nghiệp tiềm năng, cơ sở pháp lý của chúng tôi cho việc Xử lý này là sự chấp thuận của bạn nếu luật pháp sở tại yêu cầu hoặc lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của mình cho khách hàng/đối tác doanh nghiệp và sau đó duy trì mối quan hệ kinh doanh. Đối với các khách hàng/đối tác doanh nghiệp hiện tại, việc Xử lý dữ liệu cá nhân có liên quan cũng có thể cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng mà chúng tôi đã ký kết với bạn.

(J) Mở rộng what3words

Tùy theo thời điểm, chúng tôi có thể tiến hành các cuộc khảo sát hoặc cuộc thi (phụ thuộc và tuân thủ các yêu cầu của luật pháp sở tại). Nếu bạn lựa chọn tham gia, chúng tôi có thể thu thập các Dữ liệu cá nhân sau đây: dữ liệu danh tính của bạn (ví dụ: họ tên và quốc tịch), thông tin liên hệ của bạn (ví dụ: địa chỉ email và số điện thoại), dữ liệu liên quan đến các hoạt động chuyên môn của bạn (ví dụ: chức danh công việc và ngành nghề của bạn) và nội dung các thông tin trao đổi với chúng tôi (ví dụ: phản hồi khảo sát, bài tham gia dự thi của bạn). Chúng tôi sử dụng các dữ liệu này để có được phản hồi của bạn nhằm trả lời khảo sát và/hoặc tiến hành cuộc thi và/hoặc thông báo cho bạn nếu bạn là người chiến thắng. Chúng tôi sẽ Xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích này chỉ khi chúng tôi đã nhận được chấp thuận trước của bạn (mà bạn có thể rút lại bất cứ lúc nào).

Nếu bạn lựa chọn tham dự một sự kiện với chúng tôi, chúng tôi có thể chụp ảnh bạn (bằng cách chụp ảnh hoặc quay video) nhằm mục đích quảng bá các dịch vụ của chúng tôi và/hoặc tạo các tài liệu/bản ghi cho người tham dự hoặc các bên quan tâm khác. Nếu trên thực tế có thể, chúng tôi sẽ đề nghị bạn chấp thuận trước khi diễn ra sự kiện. Nếu không (và tùy theo bất cứ yêu cầu nào của luật pháp sở tại), bạn có thể được thông báo rằng chúng tôi sẽ quay phim/chụp ảnh và đưa ra lựa chọn để từ chối. Bạn luôn có thể từ chối không tham gia (hoặc rút lại sự chấp thuận) bằng cách gửi email về địa chỉ dataprotection@what3words.com . Chúng tôi coi rằng mình có lợi ích hợp pháp trong việc quay phim/chụp ảnh các sự kiện để phát triển doanh nghiệp của chúng tôi.

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi để cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn về việc sử dụng các dịch vụ của what3words hoặc đăng tải câu chuyện trên các trang web khác (ví dụ: các kênh mạng xã hội), chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân sau đây về bạn: dữ liệu danh tính của bạn (ví dụ: họ tên), thông tin liên hệ của bạn (ví dụ: địa chỉ email) và các nội dung thông tin trao đổi với chúng tôi hoặc bài đăng công khai của bạn (ví dụ: câu chuyện của bạn về một cuộc giải cứu bằng cách sử dụng what3words). Chúng tôi thu thập các dữ liệu này để xây dựng một bức tranh về việc sử dụng what3words cho mục đích nội bộ của chúng tôi và coi rằng chúng tôi có lợi ích hợp pháp khi làm vậy. Nếu chúng tôi liên hệ với bạn và bạn đồng ý tham gia vào một chiến dịch quảng cáo mà bạn sẽ chia sẻ câu chuyện của bạn dưới dạng nội dung media kỹ thuật số và dạng in, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu này để giữ liên lạc với bạn và chia sẻ câu chuyện của bạn dưới hình thức và các kênh mà bạn đồng ý. Chúng tôi sẽ Xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích này chỉ khi chúng tôi đã nhận được chấp thuận trước của bạn (mà bạn có thể rút lại bất cứ lúc nào).

(K) Ứng viên tiềm năng

Nếu bạn nộp đơn xin việc cho một vai trò tại what3words trong vai trò là ứng viên tiềm năng, thông qua quy trình tuyển dụng, chúng tôi có thể thu thập những Dữ liệu cá nhân về bạn như sau: thông tin liên hệ, sơ yếu lý lịch và thông tin bổ sung, thông tin được thu thập thông qua các cuộc phỏng vấn hoặc đánh giá khác, bản ghi video về cuộc phỏng vấn (khi bạn đồng ý gửi hoặc cung cấp các nội dung này cho chúng tôi) và các tài liệu tham khảo do các nhà tuyển dụng hoặc cơ quan cũ cung cấp.

Chúng tôi sẽ Xử lý dữ liệu cá nhân này cho mục đích xem xét các đơn xin việc, liên hệ và trao đổi thông tin với người nộp đơn và thực hiện các cuộc phỏng vấn.

Nếu bạn thành công trong quá trình nộp đơn xin việc, mọi thông tin liên quan được thu thập trong quy trình tuyển dụng sẽ được chuyển vào hồ sơ nhân sự của bạn và được lưu giữ lại trong quá trình làm việc của bạn. Nếu bạn không được tuyển dụng, chúng tôi sẽ tự động xóa thông tin 18 tháng sau khi kết thúc quá trình tuyển dụng. Quá trình Xử lý này là cần thiết nhằm tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý (đặc biệt là đối với các luật về tuyển dụng hiện hành) cũng như cần thiết để thực hiện các bước trước khi ký hợp đồng (thỏa thuận việc làm) với chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể xử lý Dữ liệu cá nhân này để bảo vệ lợi ích và thực thi các quyền của chúng tôi cũng như chúng tôi có lợi ích hợp pháp khi làm như vậy.

2. Tiết lộ Dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn cho các tổ chức khác phục vụ các mục đích được nêu trong chính sách này và theo luật hiện hành. Cụ thể, chúng tôi sẽ tuyệt đối không tiết lộ thông tin liên lạc của bạn cho các bên thứ ba để cho phép họ liên hệ với bạn vì mục đích tiếp thị trực tiếp.

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với những người nhận hoặc danh mục người nhận sau:

 • các công ty liên kết và công ty con của chúng tôi;
 • người mua tiềm năng trong trường hợp bán hoặc mua what3words hoặc bất cứ tài sản nào của chúng tôi;
 • một bên thứ ba bắt buộc phải làm như vậy theo luật hoặc khi cần thiết cho việc xác lập, thực thi hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp;
 • các nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như kế toán, kiểm toán viên, luật sư và cố vấn chuyên nghiệp;
 • các nhà thầu độc lập và tư vấn bên ngoài mà chúng tôi hợp tác;
 • các công ty lưu trữ dữ liệu (chẳng hạn như Amazon Web Services Google Cloud );
 • các nhà cung cấp Giải pháp CRM (như Salesforce Hubspot );
 • các nhà cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu giúp chúng tôi hiểu cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi (chẳng hạn như Mixpanel , Google Firebase Google Analytics ) cũng như đo lường sự thành công của các chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số của chúng tôi (chẳng hạn như Facebook );
 • các nhà cung cấp phần mềm nhận dạng giọng nói (để chuyển đổi tập tin âm thanh thành tập tin văn bản thông qua các phương thức tự động) nếu bạn sử dụng chức năng tìm kiếm bằng giọng nói của chúng tôi: Cerence (xem Chính sách Quyền riêng tư ) dành cho Ứng dụng và Speechmatics (xem Chính sách Quyền riêng tư ) dành cho API;
 • các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (chẳng hạn như Stripe (xem Chính sách Quyền riêng tư ) nếu bạn nhập thông tin thanh toán của mình để sử dụng API của chúng tôi);
 • các nhà cung cấp dịch vụ CNTT khác (chẳng hạn như G Suite for Business , Intercom để trao đổi thông tin với khách truy cập vào Trang web, Slack mà chúng tôi sử dụng để liên lạc nội bộ và Tribe nhằm cung cấp nền tảng cộng đồng cho w3w.community );
 • nếu bạn sử dụng bất kỳ sản phẩm nào của chúng tôi trên các thiết bị hỗ trợ Alexa, Amazon có thể thu thập Dữ liệu cá nhân thông qua việc bạn sử dụng nền tảng Alexa của họ và Xử lý dữ liệu đó cho mục đích riêng của họ ( Thông báo Quyền riêng tư );
 • các nhà cung cấp dịch vụ lập bản đồ cho Trang web của chúng tôi: Mapbox (xem Chính sách Quyền riêng tư ), Google Maps (xem Chính sách Quyền riêng tư ), Esri Maps (xem Chính sách Quyền riêng tư ), Open Street Maps (xem Chính sách Quyền riêng tư ), TomTom (xem Chính sách Quyền riêng tư ); và
 • nhà cung cấp dịch vụ lập bản đồ cho các Ứng dụng của chúng tôi: Google Maps (xem Chính sách Quyền riêng tư ).

Khi chúng tôi sử dụng các Bên xử lý để Xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi đã ký kết các điều khoản về xử lý dữ liệu đáp ứng các yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và theo đó họ chỉ xử lý các Dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi.

3. Nơi chúng tôi lưu trữ và truyền gửi Dữ liệu cá nhân của bạn

Nhằm mục đích Xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như được nêu trong Chính sách này, Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được truyền gửi đến, và được lưu trữ tại một quốc gia bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (“ EEA ”). Dữ liệu này cũng có thể được xử lý bởi các nhân viên hoạt động bên ngoài EEA, những người làm việc cho chúng tôi hoặc cho một trong những bên nhận Dữ liệu cá nhân được liệt kê trong phần 2 ở trên. Các quốc gia bên ngoài EEA có thể không có các luật cung cấp mức độ bảo vệ tương tự cho Dữ liệu cá nhân của bạn như luật pháp trong khu vực EEA. Nếu là trường hợp này, chúng tôi sẽ đưa ra các biện pháp bảo vệ thích hợp để đảm bảo rằng việc truyền gửi đó tuân thủ các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Đối với Dữ liệu cá nhân của những người mà Quy định Bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) áp dụng, điều này có nghĩa là hoặc chúng tôi truyền gửi dữ liệu cá nhân có liên quan đến các quốc gia mà Ủy ban Châu Âu đã xác định là sẽ cung cấp mức độ bảo vệ đầy đủ cho Dữ liệu cá nhân hoặc chúng tôi ký kết các Điều khoản hợp đồng theo tiêu chuẩn (do Ủy ban Châu Âu thông qua) với bên nhận các Dữ liệu cá nhân đó.

4. Bảo mật thông tin

Chúng tôi đã triển khai các biện pháp kỹ thuật và biện pháp bảo mật của tổ chức được thiết kế nhằm bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị hủy hoại, mất mát, sửa đổi vô tình hoặc bất hợp pháp, tiết lộ trái phép, truy cập trái phép và các hình thức Xử lý trái phép hoặc bất hợp pháp khác, theo luật hiện hành. Ví dụ: chúng tôi cung cấp giao thức HTTPS để đảm bảo giao tiếp đến/từ what3words được mã hóa một cách bảo mật. Các hệ thống của chúng tôi được bảo vệ bằng VPC có tường lửa, tất cả đều được lưu trữ ở London trên cơ sở hạ tầng của Amazon, và chúng tôi tuân thủ các chính sách nội bộ nghiêm ngặt về việc xử lý dữ liệu cá nhân cũng như thường xuyên tiến hành đánh giá cơ sở hạ tầng và bảo mật máy chủ của chúng tôi. Rất tiếc, việc truyền gửi thông tin qua internet không phải là bảo mật hoàn toàn, do đó, bạn vẫn tự mình chịu rủi ro đối với bất cứ việc truyền gửi dữ liệu nào, tuy nhiên chúng tôi có sử dụng các quy trình và tính năng bảo mật nghiêm ngặt để cố gắng ngăn chặn việc truy cập trái phép.

5. Thời gian mà chúng tôi lưu giữ các dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ chỉ lưu trữ Dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích mà theo đó chúng tôi đã thu thập dữ liệu. Để xác định khoảng thời gian lưu giữ thích hợp cho Dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ xem xét số lượng, tính chất và mức độ nhạy cảm của Dữ liệu cá nhân, nguy cơ gây hại tiềm ẩn do việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép Dữ liệu cá nhân của bạn, mục đích mà chúng tôi Xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và liệu chúng tôi có thể đạt được những mục đích đó thông qua các biện pháp khác, cũng như các yêu cầu pháp lý hiện hành hay không.

6. Các quyền của bạn

Chúng tôi cho rằng điều quan trọng là bạn có thể kiểm soát các Dữ liệu cá nhân của mình. Theo các luật về bảo vệ dữ liệu hiện hành, bạn có thể được thực thi các quyền sau khi chúng tôi Xử lý dữ liệu cá nhân về bạn:

 • quyền truy cập Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, nhằm yêu cầu chúng tôi cung cấp các bản sao Dữ liệu cá nhân của bạn và yêu cầu thông tin về các hoạt động Xử lý liên quan;
 • quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân mà bạn cho là không chính xác và yêu cầu chúng tôi hoàn chỉnh các Dữ liệu cá nhân mà bạn cho là chưa đầy đủ;
 • quyền yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định. Sẽ có những trường hợp quyền này bị hạn chế, chẳng hạn như khi cần thiết phải tiếp tục Xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để xác lập, thực thi hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý;
 • quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế cách thức chúng tôi Xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định (ví dụ: nếu bạn tranh chấp về tính chính xác của dữ liệu đó, chúng tôi có thể hạn chế việc Xử lý dữ liệu cho đến khi giải quyết xong khiếu nại của bạn);
 • quyền yêu cầu chúng tôi truyền gửi Dữ liệu cá nhân của bạn cho một tổ chức khác hoặc cho bạn trong một số trường hợp nhất định; hoặc
 • khi chúng tôi Xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trên cơ sở chấp thuận, bạn có quyền rút lại chấp thuận của mình bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện để bạn có thể làm việc này một cách đơn giản và dễ dàng (ví dụ: thông qua các liên kết “hủy đăng ký” trong các bản tin tiếp thị của chúng tôi). Xin lưu ý rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc Xử lý dựa trên sự chấp thuận trước khi bị rút lại.

Khi chúng tôi Xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trên cơ sở lợi ích hợp pháp, bạn có quyền phản đối việc Xử lý đó bất cứ lúc nào trong một số trường hợp nhất định. Sẽ có những trường hợp quyền này bị hạn chế, chẳng hạn như khi chúng tôi có cơ sở hợp pháp quan trọng hơn để tiếp tục Xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Ngoài ra, khi chúng tôi Xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có quyền phản đối việc Xử lý đó bất kỳ lúc nào.

Nếu bạn muốn thực thi bất cứ quyền nào liên quan đến Dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ dataprotection@what3words.com . Chúng tôi sẽ xử lý mọi yêu cầu theo bất kỳ luật pháp sở tại nào cũng như các chính sách và quy trình của chúng tôi. Chúng tôi dự tính sẽ trả lời các câu hỏi trong vòng 3 ngày làm việc, nhưng có thể mất tới 30 ngày để đáp ứng các yêu cầu hợp lệ.

Chúng tôi đã chỉ định thực thể sau đây làm người đại diện của what3words tại Liên minh Châu Âu về các vấn đề bảo vệ dữ liệu (chiếu theo Điều 27 của GDPR): Maetzler Rechtsanwalts GmbH & Co KG, Walter-Gropius-Straße 17, 80807 München, Đức. Các cá nhân mà Quy định Bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) áp dụng có thể liên hệ với đại diện của chúng tôi về các vấn đề liên quan đến việc xử lý Dữ liệu cá nhân – vui lòng ghi cụm từ “re: what3words Limited” trong mọi nội dung thư tín.

Trong trường hợp bạn không hài lòng với việc chúng tôi Xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn luôn tìm cách liên hệ ngay từ đầu để chúng tôi có thể giúp bạn giảm bớt lo lắng. Tuy nhiên, bạn cũng có quyền khiếu nại về cách chúng tôi Xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với cơ quan có thẩm quyền về bảo vệ dữ liệu có liên quan.

7. Các sản phẩm của bên thứ ba có thể truy cập từ Trang web hoặc Ứng dụng, ví dụ: các trang web khác

Trang web, Ứng dụng, Chính sách này và Điều khoản và điều kiện của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến và từ các sản phẩm trực tuyến của bên thứ ba. Nếu bạn nhấp vào liên kết đến bất cứ sản phẩm trực tuyến nào trong số này, xin lưu ý rằng họ có các chính sách quyền riêng tư của riêng họ, mà sẽ chi phối việc sử dụng bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào mà họ Xử lý cho mục đích của riêng họ. Vui lòng kiểm tra cẩn thận các chính sách này trước khi bạn nhấp vào bất kỳ liên kết nào và/hoặc gửi bất cứ Dữ liệu cá nhân nào cho các sản phẩm trực tuyến này.

8. Nội dung cập nhật đối với Chính sách này

Mọi cập nhật hoặc thay đổi mà chúng tôi có thể thực hiện đối với Chính sách này sẽ được đăng tải trên trang này. Khi thấy hợp lý do các thay đổi có tính chất quan trọng, chúng tôi có thể thông báo cho bạn qua email (trong phạm vi luật hiện hành cho phép gửi các email này) hoặc theo một cách thích hợp khác, chẳng hạn như khi bạn tương tác với Trang web hoặc Ứng dụng ở lần sau.

9. Định nghĩa

Ứng dụng ” có nghĩa là các ứng dụng do chúng tôi cung cấp, bao gồm (nhưng không giới hạn ở) “what3words”, “ 地址 App”, “what3words BETA” và “what3words Work”, và loại trừ “3WordAuto” (xem Chính sách Quyền riêng tư ), “what3words Lite” và dịch vụ “FindMe”;

tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý ” đề cập đến cơ sở hợp pháp của việc xử lý dữ liệu cá nhân được nêu trong Điều 6(1)(c) GDPR;

chấp thuận ” đề cập đến cơ sở hợp pháp của việc xử lý dữ liệu cá nhân được nêu trong Điều 6(1)(a) GDPR;

Bên kiểm soát ” có nghĩa là thể nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền, cơ quan hoặc tổ chức khác, một mình hoặc cùng với các bên khác, xác định các mục đích và phương tiện của việc Xử lý dữ liệu cá nhân;

GDPR ” có nghĩa là Quy định (EU) 2016/679 (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu);

lợi ích hợp pháp ” đề cập đến cơ sở hợp pháp của việc xử lý dữ liệu cá nhân được nêu trong Điều 6(1)(f) GDPR;

thực hiện hợp đồng ” hoặc “ thực hiện các bước trước khi ký kết hợp đồng ” đề cập đến cơ sở hợp pháp của việc xử lý dữ liệu cá nhân được nêu trong Điều 6(1)(b) GDPR;

Dữ liệu cá nhân ” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân đã được xác định hoặc có thể xác định được;

Xử lý ” hoặc “ Việc xử lý ” có nghĩa là bất kỳ hoạt động hoặc loạt hoạt động nào được thực hiện đối với Dữ liệu cá nhân hoặc đối với các tập hợp Dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như việc thu thập, ghi lại, tổ chức, cấu trúc, lưu trữ, điều chỉnh hoặc thay đổi, truy xuất, tham khảo ý kiến, sử dụng, tiết lộ bằng cách truyền tải, phổ biến hoặc thực hiện theo cách khác có sẵn, căn chỉnh hoặc kết hợp, hạn chế, tẩy xóa hoặc phá hủy;

Bên xử lý ” có nghĩa là một thể nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền, cơ quan hoặc tổ chức khác sẽ Xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt cho Bên kiểm soát; và

Trang web ” có nghĩa là what3words.com.